DEV. MADEN-SEN DENETİM KURULU’NUN 18. GENEL KURULUNA SUNULAN RAPOR

Kurulumuz, Dev. Maden-Sen’in 24 Nisan 2016 tarihinde gerçekleşen 17. Genel Kurulunda göreve getirildi. Ana Tüzüğün 20. Maddesi hükmünce görev bölümü ile ilgili toplantısını 13.01.2017 tarihinde Dev. Maden-Sen Genel Merkezi’nde yapıldı.

Yapılan toplantıda görev dağılımı aşağıdaki gibi belirlenmiştir;

1. Denetim Kurulu Başkanı, Yunis Akbağ

2. Denetim Kurulu Yazmanı, Cemal Kaya

3. Denetim Kurulu Üyesi, Ahmet Remzi Atasoy

Yukarıda belirtilen görev paylaşımından sonra Denetim Kurulumuz, sendikamızın Ana Tüzüğünün 21. Maddesi hükümleri doğrultusunda Denetim çalışmalarına başladı.

İNCELEME DEVRESİ:

25.04.2016 – 31.12.2016 devresine ilişkin hesap ve faaliyetlerin denetimi 13.01.2017 tarihinde yapılmıştır.

01.01.2017 – 30.06.2017 devresine ilişkin hesap ve faaliyetlerin denetimi 08.07.2017 tarihinde yapılmıştır.

01.07.2017 – 31.12.2017 devresine ilişkin hesap ve faaliyetlerin denetimi 10.01.2018 tarihinde yapılmıştır.

01.01.2018 – 30.06.2018 devresine ilişkin hesap ve faaliyetlerin denetimi 07.07.2018 tarihinde yapılmıştır.

01.07.2018 – 31.12.2018 devresine ilişkin hesap ve faaliyetlerin denetimi 12.01.2019 tarihinde yapılmıştır.

01.01.2019 – 30.06.2019 devresine ilişkin hesap ve faaliyetlerin denetimi 08.07.2019 tarihinde yapılmıştır.

01.07.2019 – 31.12.2019 devresine ilişkin hesap ve faaliyetlerin denetimi 09.01.2020 tarihinde yapılmıştır.

01.01.2020 – 30.06.2020 devresine ilişkin hesap ve faaliyetlerin denetimi 06.07.2020 tarihinde yapılmıştır.

01.07.2020 – 31.12.2020 devresine ilişkin hesap ve faaliyetlerin denetimi 08.01.2021 tarihinde yapılmıştır.

01.01.2021 – 31.07.2021 devresine ilişkin hesap ve faaliyetlerin denetimi 02.08.2021 tarihinde yapılmıştır.

İNCELENEN EVRAK VE BELGELER

İlgili inceleme dönemine ait banka ekstreleri, sarf belgeleri, faaliyet raporları, ücret, tediye fişleri, bordrolar, muhtasar beyannameleri,sigorta prim bildirgeleri, sendika yönetimi tarafından ibraz edilmiş, 02.08.2021 tarihinde tarafımızdan da incelenmiştir.

Sendikamızın ekonomik sınırlıklarına rağmen 24.04.2016 – 31.07.2021 tarihleri arasında gerçekleşen 17. Dönem çalışmalarının muntazam bir şekilde yapıldığı gözlemlenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda usulsüz ya da gereksiz veya fahiş harcamaya rastlanmamıştır. Yapılan her türlü harcamanın tahmini bütçeye uygunluğu görülmüştür.

Döneme ilişkin mizanlar ekte olup,  sendika kasa ve banka durumu aşağıdaki gibidir.

SONUÇ: 24.04.2016 – 31.07.2021 tarihleri arasında faaliyetlerin, harcamaların ve kayıtların titizlikle yapıldığı görülmüş, gereksiz bir harcamaya rastlanmamıştır.

31.07.2021 tarihi itibariyle;

Banka bakiyemiz                         :    235,33 TL

Kasa bakiyemiz                            :         9,17 TL

Çeşitli alacaklar hesabı               :       391,00 TL

Demirbaşlar hesabı                     : 14.690,09 TL

Sabit değerler hesabı                  :   7.000,00 TL  

Toplam                                          : 22.325,59 TL

Not: Binalar kayıtlı değer üzerinden işlem görmüştür.

BORÇLAR:

Personel Kıdem Tazminatı    :     16.558,48 TL  

Diğer                                          :    100.756,13 TL

Ödenecek Vergi ve SGK         :        2.795,48 TL

TOPLAM                                    :   120.110,09 TL          

24.04.2016 – 31.07.2021 GELİRLER VE GİDERLER

Gelirler:

Aidatlar

2016 yılı                       187,75 TL   

2017 yılı                  22.550,00 TL

2018 yılı                  49.100,00 TL

2019 yılı                  50.950,00 TL

2020 yılı                  66.815,00 TL

2021 yılı 48.065,00 TL

Toplam                 237.667,75 TL

Bağışlar

2017 yılı                     5.940,00 TL      

2018 yılı                     3.851,19 TL

2019 yılı                     1.370,64 TL

2020 yılı                     1.264,48 TL

2021 yılı 507,25 TL

Toplam                     12.933,56 TL

Giderler:

2016 yılı                     19.206,51 TL

2017 yılı                     44.297,94 TL

2018 yılı                     61.872,69 TL

2019 yılı                     67.871,22 TL    

2020 yılı                     90.921,03 TL

2021 yılı 57.457,65 TL       

Toplam                     341.627,04 TL

İNCELENEN EVRAK VE BELGELER

İlgili inceleme dönemine ait banka ekstreleri, sarf belgeleri, faaliyet raporları, ücret, tediye fişleri, bordrolar, muhtasar beyannameleri, sigorta prim bildirgeleri, sendika yönetimi tarafından ibraz edilmiş, 02.08.2021 tarihinde tarafımızdan da incelenmiştir.

Sendikamızın ekonomik sınırlıklarına rağmen 01.01.2021 – 31.07.2021 tarihleri arasında gerçekleşen 17. Dönem çalışmalarının muntazam bir şekilde yapıldığı gözlemlenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda usulsüz ya da gereksiz veya fahiş harcamaya rastlanmamıştır. Yapılan her türlü harcamanın tahmini bütçeye uygunluğu görülmüştür.

Döneme ilişkin mizanlar ekte olup,  sendika kasa ve banka durumu aşağıdaki gibidir.

SONUÇ: 01.01.2021 – 31.07.2021 tarihleri arasında faaliyetlerin, harcamaların ve kayıtların titizlikle yapıldığı görülmüş, gereksiz bir harcamaya rastlanmamıştır.

Saygılarımızla.

Ahmet Remzi Atasoy                 Cemal Kaya         Yunis Akbağ      

DENETİM KURULU Ü.    DENETİM KURULU Ü. DENETİM KURULU BŞK.