13 Mayıs 2014 günü Soma’da, Linyit Ocağında bütün ülkeyi yasa boğan bir katliam yaşandı. Bu katliamda 301 kardeşimizi yitirdik. 301 kardeşimizin acıları henüz yüreğimizde tazeliğini korurken bu defa başka bir felaketle sarsıldık. 2821 maden işçisi kardeşimiz işten atıldı.

DİSK/DEV. MADEN – SEN olarak son 6 aydır Soma’da maden işçilerine yeni katliamlar yaşatılmasın, hak gaspları olmasın maden işçisi belirsizliği ve geleceksizliğe sürüklenmesin diye bir takım çalışmalar, eylem ve etkinlikler yaptık. Bu etkinliklerde maden işçisi kardeşlerimizle birlikte geleceğimizi kurmak üzere bir takım talepler oluşturarak yetkililere sesimizi duyurmaya çalıştık.

12 Temmuz günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına taleplerimiz ile ilgili bir dosya sunduk. 15 Temmuz günü soma maden işçisi kardeşlerimizle birlikte taleplerimizin takibi ve bize verilen sözlerin tutulması için Ankara’ya gittik. 150 işçi kardeşimizle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisine yürüdük. Aramızdan heyetler oluşturduk meclis başkanı ve mecliste grubu bulunan partilerin grup başkanları ile görüştük, kendilerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına sunduğumuz dosyayı ilettik.

Bu dosyada taleplerimizi şöyle sıralamıştık;

Soma kömürleri Eynez ocağının yanı sıra kapalı olan Atabacası ve Işıklar ocağının da belirsizliğinin giderilmesini istedik.

Bu ocaklarda tespit edilen eksiklerin acilen giderilmesi ve güvenli biçimde üretime sokulmasını istedik.

Gerekli çalışmaların bu ocakların asıl sahibi olan TKİ tarafından ele alınmasını istedik.

Taşeron, hizmet alımı ve rödevansın kaldırılmasını istedik.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 176 Sayılı Sözleşmesinin Türkiye tarafından acilen imzalanmasını istedik.

Aylar geçti isteklerimize ve taleplerimize ilişkin bir gelişme olmadı, ayrıca verilen sözlerde tutulmadı. Ekim ayı içinde işçi kardeşlerimize ve kamuoyuna şu çağrıyı yaptık.

DİSK/Dev. Maden – Sen olarak ocakların eksiklerinin acilen giderilmesini üretime açılmasını istiyoruz. Güvenceli iş insanca yaşam için ocakları asıl sahibi olan TKİ işletsin dedik. Şimdi burada bir kez daha tekrarlıyoruz, bu ocakların sahibi zaten devlettir TKİ’dir. O halde TKİ her türlü rödevans, hizmet alımı ve taşeron anlaşmalarını feshetmeli, tüm ocakların işletmesini üzerine almalıdır. Bu anlamda işten çıkarılan işçi arkadaşlarımız TKİ tarafından işe geri alınmalıdır.

Eğer istenilseydi geçen 6 aylık sürede ocaklarda ki tüm eksikler giderilebilirdi. İşçi Sağlığı İş Güvenliğiyle ilgili yapılan harcamaları gereksiz, büyük bir külfet gören anlayış burada adım atmadı. Yani bunun bilinçli olarak yapılmadığı açıktır. 2821 işçi arkadaşımızın işten çıkarılması bu bilinçli davranışın bir sonucudur. Hiç kimse bu çıkışları izah edemez. İnsani, vicdani ve toplumsal olarak bir yıkımdır. Burada işveren kadar TKİ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve hükümet sorumludur. Ayrıca mevcut sendika Türkiye Maden – İş yetkililerinin işçilerin işten atılmasıyla ilgili basına yansıyan, “arkadaşlar mutlular” beyanları suçun bir parçası olduklarını ortaya koymaktadır. 

Şimdi yapılması gereken fesihlerin ortadan kaldırılmasıdır. Gerçek muhatap durumunda ki hükümet Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve TKİ işçi arkadaşlarımızın sorumluluğunu üstlenmelidir. Atılan arkadaşlarımızın işten çıkarılmadıkları açıklanmalı, ocakların sorumluluğunun TKİ tarafından üstlenildiği her türlü eksikler giderilerek üretimin yapılacağı kamuoyuna ilan edilmelidir. Bu süre zarfında işçi arkadaşlarımızın tüm maaş ve hakları devlet garantisine alınmalıdır.

Dev. Maden – Sen Soma Temsilciliğinin çağrısı üzerine bugün saat: 12:00’de Temsilciliğimizde biraraya gelen Eynez ve Atabacasından atılan işçiler, içinde yaşadıkları süreç ve geleceğe dair tartışma yürütmüşlerdir.

Maden işçileri bu tartışmalarla birlikte yarın saat: 15:00’de, Soma’da Türkiye Kömür İşletmeleri Ege Linyit İşletmesi Müdürlüğü (TKİ ELİ) önünde basın açıklaması yapmaya karar vermişlerdir.  Ayrıca, yarın (4 Aralık) Dünya Madenciler Günü dolayısıyla saat : 12:30’da TMMOB Maden Mühendisleri Odasının çağrısıyla Hükümet Konağı önünde bir basın açıklaması gerçekleştirilecektir.

Bu arada, bugün saat: 15:00’de Konfederasyonumuzun Genel Başkanı Kani BEKO ve Genel Sekreteri Arzu ÇERKEZOĞLU, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirecektir.  

 

Dev. Maden – Sen Yönetim Kurulu

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir