DİSK/ Dev. Maden- Sen. (Türkiye Devrimci Maden Arama ve İşletme İşçileri Sendikası) 18. Olağan Genel Kurul İlanı

Sendikamız 18. Olağan Genel Kurulu’nun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 11 Nisan 2021 tarihinde saat 10.00’da, Genel-İş Genel merkez (Çankırı Cad.No:28 Ulus/Ankara) Salonunda yapılması, çoğunluk sağlanamadığı taktirde, 18 Nisan 2021 tarihinde aynı saat ve aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

Gündem:

1) Yoklama ve açılış,

2) Divan seçimi ve saygı duruşu,

3) Genel Başkanın açılış konuşması,

4) Hesap Tetkik, Tahmini Bütçe, Tüzük Değişikliği Komisyonlarının seçimi,

5) Konukların tanıtımı ve konuşmaları,

6) Yönetim ve Denetim Kurulu çalışma raporları görüşülmesi,

7) Hesap Tetkik Komisyon raporunun görüşülmesi ve onaylanması,

8) Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması,

9) Komisyon Raporlarının görüşülmesi ve onaylanması,

10)Genel Yönetim Kuruluna verilecek yetkiler,

11) Dilek ve Temenniler,

12) Seçimler:

     a) Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyelerin seçimi,

     b) DİSK Üst Kurul Delegasyon seçimi,

13) Kapanış