DİSK/DEV. MADEN- SEN. ÜYELERİNE YAPILMAYA ÇALIŞILAN KANUNSUZLUK MAHKEMEDEN DÖNDÜ.

2019’un Kasım ayında Ordu’nun Ünye İlçesinde, Ünye Madencilik Şirketine ait Bentonit Maden Ocağı İşletmesinde çalışan işçiler, rızasız- izinsiz fazla mesai yaptırılması, çalışma alanlarında havalandırmaların bozuk olması ve uzun süre yaptırılmaması – tamir edilmemesi nedeniyle çalışırken sürekli bentonit tozu yutmak zorunda kalmaları nedenleriyle anayasal sendikal haklarını kullanarak sendikamızda örgütlenerek, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca sağlık nedeniyle çalışmaktan kaçınma haklarını kullanmışlardır.

İşveren sendikal hakkını ve çalışmaktan kaçınma hakkını kullanan işçilerin taleplerini yerine getirmek yerine işçileri haksız ve hukuksuz bir şekilde işten çıkarmıştır.


İşten çıkarılan 10 işçi arkadaşımız sendikamız avukatları aracılığıyla sendikal nedenle işten çıkarılma sonucu ’işe iade’ ve ‘sendikal tazminat’ davalarımız sonuçlanmıştır.
Dava açan tüm arkadaşlarımızın sendikal faaliyetler nedeniyle haksız ve geçersiz şekilde işten çıkarıldıkları mahkemece hükme bağlanmış, arkadaşlarımızın işe iadesine ve her bir işçi için işverenin 12 aylık brüt ücreti tutarında sendikal tazminat ödemesine karar verilmiştir.


Hukuk mücadelemiz kazanımla sonuçlanmıştır.