İşçinin maaşının bankaca 12 ay boyunca kullanılması ve bu kullanmadan ötürü ortaya çıkan değerin işçiye ödenmesi gerekirken işverenlere ödenmesi haksızlık hatta hırsızlıktır. İşçinin hakkını işçiye vereceksiniz, cebinize koymayacaksınız, promosyon işletmenin parası değil, işçinin hakkıdır.

Bu hakkı görmezden gelen, işçinin alınteri ile ürettiği değerin karşılığı olan banka promosyonunun  işçiye ödenmesi talebimiz karşısında maden işverenlerinin sağır sultanı oynadığını biliyor ve onları bir kez daha uyarıyoruz: Banka promosyonu işçinin alınteridir, işçiye ödenmelidir!

Alınteri bizim, emek bizim, banka promosyonu neden sizin? 

Danıştay, Sayıştay kararlarına ve işçilerce açılan davalarda promosyonun ücretin uzantısı sayılması gerektiğine ilişkin genel kabule göre alınan banka promosyonun tamamının  çalışanlara ödenmesi zorunluluktur.

Genellikle kamuda çalışan memur ve işçilere ödenen banka promosyonlarının yıllardır çeşitli kalemler altında işverenlere ödendiğini biliyoruz. Madenlerde en ağır koşullarda çalışan, üç kuruş parayla geçinmeye mahkum edilen işçinin alınterini, emeğini, yarattığı katma değerini hiçe saymak insafsızlık ve vicdansızlıktır.

Hiçbir maden işvereni bunu görmezden gelemez ve işçiye ana sütü gibi helal olan banka promosyonu üzerinde hak iddia edemez. Bu kazanılmış hakkı  görmezden gelen bazı maden işverenlerinin, işçilerin hakkı olan promosyona el koymaları emek gaspıdır, Bir kez daha belirtiyoruz: Banka promosyonları işçi hakkıdır, gasp ettirmeyeceğiz!

Geçimin katlanılamaz hale geldiği, temel gıda maddelerini temin etmede güçlük yaşandığı, elektrik, doğalgaz, ulaşım, eğitim ve sağlık başta olmak üzere temel gereksinimlerin dahi karşılanamadığı bir dönemde işçilerin maaşlarının kullanılması ile karlılıklarını daha da fazla artıran bankaların promosyonlarının işçiye değil işverenlere verilmesine ve buna kayıtsız kalınmasına asla müsaade etmeyeceğiz.

Ayrıca, imzalanan 3 yıllık banka promosyon sözleşmeleri, gerçek enflasyonunun gittikçe arttığı bu dönemde işçilere ödenen komik banka promosyonlarının yapılan sözleşmeler gerekçe gösterilerek artışsız sürdürülmesine de karşıyız. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle pula dönüşen banka promosyonunun güncellenmesi önünde hiçbir engel bulunmamaktadır.

İşçilerin talebi olan promosyonların günün şartlarına göre güncellenmesi için maden işverenlerinin işçi temsilcilerini de görüşmelere dahil ederek bankaların bu hak kaybını gidermelerive güncellenen promosyonlarla işçilerin bir nebze de olsa nefes almaları sağlanmalıdır.

Bir kez daha yineliyoruz; banka promosyonları işverene değil, işçiye ödenmelidir! Bunun tüm maden işyerlerinde takipçisi olacağımızı bir kez daha belirtiyoruz.