DİSK üyesi Sendikamız, Türkiye Devrimci Maden Arama ve İşletme İşçileri Sendikası (DEV.MADEN-SEN), Ankara’da geçtiğimiz hafta sonunda 16. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. 29-30 Ekim tarihlerinde gerçekleşen genel kurulda, yeni yönetim belirlenirken, kongre delegasyonu ayrıca oybirliğiyle bir sonuç bildirgesini kabul etti.

 

Sağlığı nedeniyle aday olmayan Çetin UYGUR bundan sonra sendikanın Onursal Başkanı
Kongre 29 Ekim Cumartesi günü, saat: 10:00’da Genel Sekreter Yunis AKBAĞ’ın kısa konuşmasıyla başladı. Hacay YILMAZ, Sabahattin GÜNEL ve Osman SAYKUN’un divandaki yerlerini almasından sonra Divan Başkanı Hacay YILMAZ katılımcıları emek ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirenler için saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşundan sonra Genel Kuruldaki ilk konuşmayı Genel Başkan Vekili Tayfun GÖRGÜN yaptı. GÖRGÜN, Genel Başkan Çetin UYGUR’un sağlığı nedeniyle kongreye katılamadığını ve her hangi bir organa da aday olmadığını, kongreye katılan tüm delegelere selamlarını ilettiğini belirterek başladığı konuşmasında “madencilik sektörü ve sendikal hak ve özgürlükler mücadelesinde katkıları unutulmayacak olan Çetin UYGUR bundan sonra sendikamızın Onursal Genel Başkanıdır” dedi.

Genel Başkanın konuşması>>>

Ülkenin değişik yerlerinden kongreye katılan maden işçileri de yaptıkları konuşmalarla dünya, ülke ve sektörün sorunlarına değinerek, sendikal hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kaldırılması konusunda kararlılıklarını ifade ettiler.

Dev.Maden-Sen’in yeni Genel Başkanı Tayfun GÖRGÜN
15. Olağan Genel Kurul’da Genel Başkanlığa yeniden seçilmiş olan Çetin UYGUR, bu kongrede oy birliğiyle sendikanın Onursal Başkanlığına getirildi. Dev.Maden-Sen’in yeni Yönetim Kurulu ise aşağıdaki gibi şekillendi:

Genel Başkan : Tayfun GÖRGÜN,
Genel Sekreter : Yunis AKBAĞ,
Yönetim Kurulu Üyesi : Ahmet Remzi ATASOY,
Yönetim Kurulu Üyesi : Turgut YILMAZ,
Yönetim Kurulu Üyesi : İsmail MENGENLİ

“Demokrasilerde; insanlar aç ve işsiz, çalışanlar örgütsüz, işyerleri sendikasız, sendikalar grevsiz ve toplu sözleşmesiz olmaz”, “Sağlıklı iş, güvenli gelecek ve insan onuruna yakışır ücret istiyoruz”, “Eşitlikçi, özgürlükçü demokratik bir ülke için; inadına BARIŞ, inadına DAYANIŞMA” pankartlarıyla süslenmiş olan Dev.Maden-Sen salonunda gerçekleşen kongre 30 Ekim Pazar günü, saat 15:30’da sona erdi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir