Görgün: Maden Ocakları rehabilite edilmeli

ILO Heyetine Soma katliamı hakkında bilgi veren Dev. Maden – Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün; “Türkiye genelinde 400 linyit işletmesi var. Bunlar üç ay süre ile tatil edilmeli, ocaklar denetimden geçirilip rehabilite edilmeli. Bu süre içinde işçilerin ücretleri ödenmeli ve işçiler iş güvenliği konusunda eğitimden geçirilmeli” dedi.

Ankara’ya gelen ILO Heyeti Soma katliamı ile ilgili olarak yaptığı görüşmeler çerçevesinde 22 Mayıs 2014 Perşembe günü, saat: 17:00 ile 18:30 arasında DİSK/Dev. Maden – Sen Yönetim Kurulu Üyeleriyle de biraraya geldi.

ILO Avrupa Bölge Direktör Vekili Rie Vejs-Kjeldgoard, ILO Maden Sektörü Uzmanı Martin HaHn ile ILO Türkiye ofisinden Özge Berber Agtaş, Nejat Kocabay ve İzgi Güngör’den oluşan ILO heyeti ile Dev. Maden – Sen’den Genel Başkan Tayfun Görgün ve Genel Sekreter Yunis Akbağ, Sosyal-İş Sendikası Genel Başkanı Metin Ebetürk, Emekli-Sen Genel Başkanı Veli Beysülen, Genel-İş Sendikası Eğitim Daire Başkanı Hüseyin Yaman tarafından oluşan DİSK heyeti görüştü.

ILO Heyeti, Soma halkına ve maden işçilerine başsağlığı dileyerek, mesajlarının Dev Maden Sen aracılığı ile onlara iletilmesini isteyerek konuşmaya başladı.

ILO heyetine, Soma madenci katliamı hakkında bilgi veren Tayfun Görgün, Soma’daki facianın taşeronlaştırma ve özelleştirmenin yanı sıra, düşük maliyet ve üretim artışı politikalarının dolayısıyla işverenin kar hırsının neden olduğunu ifade etti. Görgün; sözlerini şöyle sürdürdü: “Devlete ait madenler özel sektöre kiralandı, üretim miktarında sınırlılık kaldırıldı ve devlet şirket sahiplerine ne kadar üretilirse satın alacağını söyledi. Ton başına üretim maliyeti kamudayken 140 dolarken, özele geçince 23 dolara kadar düştü. Üretim teknolojilerinde hiçbir değişiklik yapılmadı, yenilenmedi, üretim artışı işçilerin emeği üzerinden sağlandı, madenlerin güvenliği için bir yatırım yapılmadı, maskeler alınalı yıllar olmuş, kullanılamaz durumdaydı. Hükümet yetkilileri bunu bir üretim mucizesi olduğunu, bir başarı öyküsü olarak kamuoyuna lanse edildi. Vardiya değişimleri ocağın içinde yapıldı. Bütün kurallar çiğnendi.

Görgün, madenlerde iç denetimlerin işverenden ücretini alan maden mühendisleri tarafından, dış denetimlerin ise Çalışma Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı denetçileri tarafından yapıldığına dikkat çekerek; “Ücretleri şirket tarafından ödenen denetçiler denetim yapmıyor, yapamıyor. Denetim işi üniversitelerden, Maden Mühendisleri Odası’ndan, sendikalardan, Çalışma Bakanlığı’ndan belirlenen bağımsız bir heyet tarafından yapılmalı. Biz DİSK olarak yıllardır bunu öneriyoruz. Soma’daki sözkonusu maden geçtiğimiz, Mart ayında denetlenmiş ve oldukça olumlu rapor verilmiş. Kömürün yanması ile çıkan yangın sonucu bu facia yaşanmıştır. Ve kömürün yanması aylar öncesinden hatta bir yıl öncesinden kendini gösterir” dedi.

Genel-İş Eğitim Daire Başkanı Hüseyin Yaman ise hükümetin özelleştirme, taşeron ve sendikasızlaştırma politikalarını eleştirerek, “Kamuoyundan ciddi baskı olmazsa Hükümet, bu cinayetlerin üstünü kapatmaya unutturmaya çalışacaktır, ILO’nun desteği çok önemli ve değerlidir. Çalışma Bakanı ve Enerji Bakanı istifa etmelidir” diye konuştu.

Sosyal-İş Sendikası Genel Başkanı Metin Ebetürk ise 301 maden işçisinin hayatını kaybettiğinin açıklandığını oysa bu sayının çok fazla olduğunu belirtti.

Emekli-Sen Genel Başkanı Veli Baysülen de sendikaların örgütlenmeleri önündeki engeller hakkında bilgi vererek, “Sendikamızın AHİM’de bir dosyası var. Sadece emekliler değil, Genç Sen, Yargı Sen ve Çiftçi Sen sendikaları da engellenmeye çalışılmakta. Emekliler ek iş yapmak zorunda kalıyor. Soma’da ölen işçiler arasında emeklilerin olduğunu da bilmekteyiz” dedi.

ILO Avrupa Bölge Direktör Vekili Rie Vejs-Kjeldgoard, “Düşüncelerinizi ve sorunları net bir şekilde anladık, algıladık. Bu durum sadece Türkiye’ye özgü bir durum değil. Örgütlenme özgürlüğünün yanı sıra her bir işçinin söz sahibi olmasını sağlamak lazım. Soma konusunda ve diğer değindiğiniz konularda sizlerle işbirliği içinde çalışmaya devam etmek isteriz. Hükümetin atacağı adımlar konusunda, madenlerde kazaların olmaması konusunda somut önerileriniz nelerdir?” diye sordu.

Bunun üzerine Tayfun Görgün, Hükümetin ILO’nun 176 sayılı sözleşmesinin altına imza atarak, mecliste onaylanmak için sırada bekleyen kiralık işçi ve esnek çalışmaya ilişkin yasanın engellenmesi ve taşeron uygulamasının kaldırılması gerektiğini ifade ederek şöyle dedi:

“Türkiye genelinde 400 linyit işletmesi var. Bunlar üç ay süre ile tatil edilmeli, ocaklar denetimden geçirilip rehabilite edilmeli. Bu süre içinde işçilerin ücretleri ödenmeli ve işçiler iş güvenliği konusunda eğitimden geçirilmeli.”

 

Dev. Maden – Sen Basın – Yayın Dairesi

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir