İşçi Sağlığı ve Güvenliği yasa ve kurallarını uygulamayanlar, çözümü aldıkları ücretle geçinemediği için borçlanan ve aylık ücretlerine haciz konulan işçileri işten atmakta görüyor. Komik gerekçe; borçlu işçi kafasını borcuna taktığı için kazaya neden oluyor..! 

Zonguldak Kozlu’da iş cinayeti sonucu yaşamını yitirenlerin mezarları üstüne serilen toprak daha kurumadan bu kez acı haber dün gece saat: 22:00 civarında Gelik’ten, Bektaş Madencilik şirketine ait ocaklardan geldi. Burada da iş cinayeti sonucunda Sedat Hamarat (34) yaşamını yitirirken, 4 işçi yaralı olarak kurtuldu.

Madenciler ve aileleri kaybettiği yakınlarının acılarıyla yaşarken, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü’nün (TTK) bu acılar arasında alalacele 9 Ocak günü bir genelge yayınladı.

Kozlu’da gerçekleşen iş cinayeti sonrasında yayınlanan genelge okuyanları hayrete düşürdü. TTK Genel Müdürlüğünün 697 sayılı genelgesine göre, yeraltında çalışan işçilerin borçlarını ödeyememesi nedeniyle büyük çoğunluğunun icralık olduklarının tespit edildiği belirtilmekte, işçilerin ödeyemediği borçlarıyla ilgili kafalarının meşgul olduğu ve bu nedenle kazaya zemin hazırladıkları ifade edilerek 1 yıl içerisinde borçlarını ödeyemeyenlerin işten atılacakları belirtilmektedir.

TTK personelinin ayrıca sık sık haciz ve icralık duruma düşen işçilere gelen haciz kararlarıyla ilgili dosyaların takibini ve işlemlerini yürüten personelinde yoğun mesai harcamak zorunda bırakıldığı ve önemli zaman kaybına neden olduğu hatırlatılan genelge ile Genel Müdürlüğün iş kazalarına, çalışma hayatına ve iş güvencesine bakışı da bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

İşçilerin icralık olmasını engellemek isteyen zihniyet öncelikle işçilerin ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine kafa yormalı ve bu konuya ilişkin sorumluluklarını yerine getirmelidir. İş kazalarını önlemek için icralık işçileri işten atmayı düşünenler, İşçi Sağlığı İş Güvenliği (İSİG) kurallarını, yasa ve tüzükleri uygulayıp, denetimleri layıkıyla yapmaları yeterli olacaktır.

Bu akıl dışı genelge, ahlak dışı olduğu kadar aynı zamanda hukuk dışıdır da. Derhal kaldırılması gerekir. Bu genelgeye imza atanlar görevde kalamaz, biran önce görevden alınması şarttır.

İş cinayetlerine dönüşen iş kazalarının ertesi günü önlem diye bu tür genelgeyi çıkaranların mantığını anlamak mümkün değildir. Bu zihniyeti kınıyoruz, bu genelgenin iptali için Danıştaya dava açacağımızı belirtiyoruz. 11 Ocak 2013

Dev. Maden – Sen Yönetim Kurulu

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir