DİSK’e bağlı Dev. Maden – Sen üyesi bir grup maden işçisi, bugün düzenledikleri eylem ile Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren İsrail ve İŞİT çetelerini protesto ettiler.

Saat: 11:00’de Soma Hükümet Konağı önünde biraraya gelen maden işçileri burada bir basın açıklaması yaptılar. Gazze’de Filistinlilere, Rojava ve Şengal’de eli kanlı İŞİT çetelerine tepki gösteren Soma maden işçileri, direnen Ortadoğu halklarının yanında olduklarını haykırdılar.

Binlerce işçinin çalıştığı Soma’da Ortadoğu’da yaşanan barbarlık karşısında halkların kardeşliğini dile getirerek seslerini yükselten bir grup maden işçisi, Soma’da uzun yıllardır ilk kez yapılan böyle anlamlı bir eyleme de imza atmış oldular.

FİLİSTİN HALKI YALNIZ DEĞİLDİR. İSRAİL’İN FİLİSTİN HALKINA UYGULADIĞI KATLİAMI PROTESTO EDİYORUZ” yazılı pankartın açıldığı eylemde, DİSK’e bağlı Dev. Maden – Sen Genel Başkanı Tayfun GÖRGÜN bir konuşma yaptı. GÖRGÜN’ün konuşması sık sık, “DİREN FİLİSTİN YANINDAYIZ – DİRENEN HALKLAR KAZANACAK – YAŞASIN İŞÇİLERİN BİRLİĞİ HALKLARIN KARDEŞLİĞ” sloganlarıyla kesildi.

Dev. Maden – Sen Genel Başkanı Tayfun GÖRGÜN tarafından yapılan konuşmanın tamamı şu şekilde, 

“Direnen Filistin ve Ortadoğu halkları yalnız değildir!

Tüm dünyanın gözleri önünde, yaklaşık bir aydır süren İsrail saldırıları sonucunda Gazze’de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor.

İsrail devleti, tarihi boyunca yaptığı gibi bir kez daha sivilleri hedef aldı, binlerce insan öldürüldü, yaralandı, on binlercesinin ocaklarına ateş düştü. İsrail devleti, Birleşmiş Milletlere ait okulları, hastaneleri bombalayacak kadar gözü dönmüş bir terör harekatı ile kan dökmeye devam ediyor. İsrail devletinin kontrol noktalarında insanlar aşağılanarak bekletiliyor, işkence yapılıyor, kurşunlanıyorlar. İsrail ordusu Gazze’nin altyapısını da yerle bir ediyor.

İsrail işgali ve kuşatması Filistin halkına çok ağır bedeller ödetti. Milyonlarca Filistinli ülkesinden uzakta, mülteci olarak yaşıyor. Filistinlilerin neredeyse üçte ikisi işsiz, yarısından fazlası günde 2 dolardan az bir gelirle yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Tüm bu insanlık dışı eylemler, başta ABD olmak üzere emperyalist güçlerin desteği ile hayata geçiriliyor.

Geçtiğimiz günlerde Pentagon, İsrail’e cephane sevkiyatı yapacağı duyuruldu. Bu da yetmedi ABD Senatosu, İsrail füze savunma için 225 milyon dolar yardım kararı aldı.

İşte bu açık işbirliği nedeniyle, Filistin’de İsrail’e ‘dur!’ demek, bölgedeki emperyalist saldırganlığa ‘hayır’ demektir. Onurlu Filistin halkının yanında olmak, emperyalizme karşı yoksul Ortadoğu halklarının safında olmaktır.

Bugün Ortadoğu’da İsrail’e benzer biçimde kendinden olmayan herkesi düşman gören bir başka güç de kendine Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) diyen çetedir. Onlar da bugün Irak’ta ve Suriye’de kendinden olmayan herkesi sivil demeden, çocuk demeden, kadın demeden katletmektedir.

İnsanlıktan nasibini almamış, gözü dönmüş IŞİD çetesi bugün de Ezidi Kürtlerin yaşadığı, Şengal’i hedef almış bulunuyor. Tıpkı Suriye, Irak ve Rojava’da olduğu gibi bugün Şengal’de de emperyalizmin çetesi IŞİD’in hedefi eşit, özgür ve kardeşçe bir geleceğin önüne savaştan kalın bir duvar örmektir.

Ortadoğu halkları emperyalizmin kendilerini mahkum etmek istediği bu barbarlığa, bu karanlığa mahkum olmayacaktır! Türkiye ve Soma işçilerinin yüreği direnen halkların yanındadır!

Türkiye Cumhuriyetini yönetenlerin Ortadoğu politikaları ise iflas etmiştir. İsrail’i kınamak dışında hiçbir gerçek yaptırım uygulanmamakta, hamasi nutuklardan başka hiçbir ciddi adım atılmamaktadır.

Devletin en tepesindekilerin çocuklarının İsrail ile ticari ilişkilerini geliştirmesi samimiyetsizliğin son noktasıdır.

İsrail’in OECD üyeliğine vetoyu kaldıran AKP hükümeti döneminde Türkiye İsrail’in en çok ithalat yaptığı dördüncü ülke pozisyonuna gelmiştir. Türkiye İsrail’in en büyük beşinci ticari partneri olarak dünyanın en gelişmiş ekonomilerini geride bırakmıştır.

Yine iktidarı döneminde Kürecik’te açılan radar üssü ile İsrail’e NATO kanalları üzerinden istihbarat desteği sağlayan bu hükümetten başkası değildir.

Kendi yurttaşları 10 Haziran’dan beri IŞİD adı verilen çetenin elinde rehinken, serbest bırakılmalarını temenni etmekle yetinen bir hükümetin, İsrail’e karşı hamasi sözlerinin de Ortadoğu halklarının gözünde hiçbir inandırıcılığı yoktur.

Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetenlerin İsrail ile ticari, askeri ve diplomatik ilişkileri aynı biçimde sürdürmekteki ısrarını kınıyoruz.

Filistin halkına yönelik bu soykırım boyutundaki katliamların durdurulması için, AKP hükümeti bir an önce İsrail ile tüm askeri anlaşmaları iptal etmeli, Ortadoğu halklarına karşı kullanılan askeri üstler kapatılmalıdır!

Uluslararası düzeyde de yapılacaklar bellidir: Acilen İsrail’in saldırganlığına, Filistin’in işgaline son verilmelidir. Filistin halkına yönelik bir soykırım girişimi olan ambargo derhal sona ermelidir.  Bu acil adımların atılmasını engelleyen, hatta İsrail’e somut yaptırımlar uygulamayan her hükümet İsrail’in suç ortağıdır!

Ve direnen Ortadoğu halklarına sesleniyoruz: Diren Filistin! Diren Rojova! Diren Şengal!

Yalnız değilsiniz. Türkiye’de ve Soma işçiler, emekçiler direnen Ortadoğu halklarının yanında olmaya devam edecek! “ 8 Ağustos 2014

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir