Dev.Maden-Sen’e üye oldukları için işten atılan Borcam işçileri Terziköy sakinleri ile birlikte iş yerinin önünde basın açıklaması yaptı.

Borcam Madende Sendikalı İşçiye İş Yerinde Hakaret ve Şiddet Uygulandı.

Zonguldak Ereğli’de Düzce Cama hammadde üreten Borcam Madencilikte çalışma koşullarının kötüleşmesine, yıllardır çalışmalarına rağmen maaşlarının hala asgari ücret sınırında olmasına, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin uygulanmamasına, işçilere verilen sözlerin hiçbirisinin tutulmamasına ve işyerinde ki keyfi uygulamalara karşı işçi arkadaşlarımız DEV.MADEN-SEN de örgütlendiler.

Bu örgütlenmeyi engellemek isteyen işveren önce işçileri tehdit etmeye başladı.

İşveren ve vekili; Sendikalı işçileri hepinizin kellesini alacağız, Terziköyü bitireceğiz, işletmeyi kapatıp hepinizi işsiz bırakacağız gibi tehditlerle yıldırmaya çalışırken diğer yandan işçilerin aileleri ile görüşerek aileleri tehdit ederek, madende çalışan işçilerin başka işyerinde çalışan eş ve akrabalarını işten attırmakla tehdit ederek sendikal mücadeleden vaz geçirmeye çalıştı.

Baskı ve tehditlere boyun eğmeyen Borcam işçileri sendika mücadelesine sonuna kadar devam etme kararı aldı.

Baskı ve tehditle işçileri yıldıramayan işveren 8 maden işçisi arkadaşımızı hiçbir gerekçe göstermeden işten attı. Yemek hanede içme suyu yerine arıtılmamış bulanık su vererek, servisten indirip yürüterek ve ağır iş makinelerinin yapması gereken işleri kazma kürekle yaptırmaya çalışarak yıldıramadığı işçileri küfür tehdit ve dayakla yıldırmaya çalıştı.

13.04.2016 günü sabah işe giden arkadaşlarımıza siz hangi yüzle buraya geliyorsunuz diyerek saldıran işletme müdürü ve işletme şefi işçi arkadaşlarımızı darp ederek işyerinden atmaya çalışmıştır.

Bu saldırı karşısında işçi arkadaşlarımız hiçbir tepki vermeyerek sadece anayasal haklarını kullandıklarını belirtmişlerdir. Bu saldırıdan da bir sonuç elde edemeyen işletme şefi ve müdürü yanlarına aldıkları bir işçiye kendilerini darp ettirerek fotoğraflarını çekip rapor almışlardır. Borcam işçisinin talebi nettir. İşçilerin en temel hakkı olan sendikal mücadele hukuk dışı yöntemlerle, küfürle şiddetle ve hakaretle engellenemeyecek kadar güçlü ve haklı bir mücadeledir.