Borcam Madende DEV.MADEN-SEN üyesi İşçilere  İş Yerinde Hakaret ve Şiddet Uygulandı.

Zonguldak Ereğli’de Düzce Cama hammadde üreten Borcam Madencilikte çalışma koşullarının kötüleşmesine,6-7 yıldır çalışmalarına rağmen maaşlarının hala asgari ücret sınırında olmasına, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin uygulanmamasına, işçilere verilen sözlerin hiçbirisinin tutulmamasına ve iş yerinde ki keyfi uygulamalara karşı işçi arkadaşlarımız DEV.MADEN-SEN de örgütlendiler.

İşyerinde ki sendikal mücadeleyi engelleyemeyen iş veren baskı ve tehdit yoluna başvurdu.

Sendika yöneticileri ve işçilerin işverenle temasa geçmesinin ardından işveren sendika ile görüşmek yerine  sendika yöneticilerini ve öncü işçileri bir süreoyalayan işveren işyerinde toplantı yaparak; Sendikalı işçileri hepinizin kellesini alacağız, Terziköyü bitireceğiz, işletmeyi kapatıp hepinizi işsiz bırakacağız gibi tehditlerle yıldırmaya çalışırken diğer yandan işçilerin aileleri ile görüşerek aileleri tehdit ederek, madende çalışan işçilerin başka iş yerinde çalışan eş ve akrabalarını işten attırmakla tehdit ederek sendikal mücadeleden vaz geçirmeye çalıştı.

Baskı ve tehditlere boyun eğmeyen Borcam işçileri sendika mücadelesine sonuna kadar devam etme kararı aldı.

işveren ve vekilleri işçilerin sendikaya üye olmalarını engellemek ve üye olanları vaz geçirmek için Yemek hanede içme suyu yerine arıtılmamış bulanık su vererek, servisten indirip yürüterek ve ağır iş makinelerinin yapması gereken işleri kazma kürekle yaptırmaya çalıştı. Ancak bu yöntemlerle engelleyemediği işçileri küfür tehdit ve dayakla yıldırmaya çalıştı.  Baskı ve tehditle işçileri yıldıramayan işveren 11 maden işçisi arkadaşımızı hiçbir gerekçe göstermeden işten attı.

Borcam İşçilerinin talebi nettir.

Bu saldırı karşısında işçi arkadaşlarımız  sadece anayasal haklarını kullandıklarını belirtmişlerdir. Bu saldırıdan da bir sonuç elde edemeyen işletme şefi ve müdürü yanlarına aldıkları bir işçiye kendilerini darp ettirerek fotoğraflarını çekip rapor almışlardır. Borcam işçisinin talebi nettir. İşçilerin en temel hakkı olan sendikal mücadele hukuk dışı yöntemlerle, küfürle şiddetle ve hakaretle engellenemeyecek kadar güçlü ve haklı bir mücadeledir.