Zonguldak Ereğli’de çalıştıkları iş yerinde sendikal mücadele başlatan borcam işçileri işverenin tehdit ve baskılarına boyun eğmedi.

Karadeniz Ereğli’de görülen davada karar işçilerin lehine sonuçlandı. Mahkeme işten atılan arkadaşlarımızın işe iadesine karar verirken işyerindeki sendikal baskıyı da onaylayarak işten atılan işçilere sendikal tazminat ödenmesine karar verdi.

 

Zonguldak Ereğli’de Düzce Cama hammadde üreten Borcam Madencilikte çalışma koşullarının kötüleşmesine,6-7 yıldır çalışmalarına rağmen maaşlarının hala asgari ücret sınırında olmasına, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin uygulanmamasına, işçilere verilen sözlerin hiçbirisinin tutulmamasına ve iş yerindeki keyfi uygulamalara karşı işçi arkadaşlarımız, 2016 yılı Mart ayında DEV.MADEN-SEN de örgütlenmeye karar verdiler.

Maden işçisi arkadaşlarımızın sendikaya üye olmaları ile birlikte işveren ve vekilleri işçilerin sendikaya üye olmalarını engellemek ve üye olanları vazgeçirmek için yemekhanede içme suyu yerine arıtılmamış bulanık su vererek, servisten indirip yürüterek ve ağır iş makinelerinin yapması gereken işleri kazma kürekle yaptırmaya çalışarak sendikal mücadeleyi engellemeye çalıştılar. Ancak bu yöntemlerle engelleyemediği işçileri küfür tehdit ve dayakla yıldırmaya çalışan işveren 11 maden işçisi arkadaşımızı hiçbir gerekçe göstermeden işten attı.

İşverenin işten attığı arkadaşlarımızın yanı sıra işyerinde çalışmaya devam eden arkadaşlarımızı sendikadan istifa etmeye zorlayan işveren iki sendika üyesi arkadaşımızı taşerona devredilmiş başka bir iş yerine sürdü. İşverenin bütün baskılarına rağmen işyerinde sendika mücadelesini devam ettiren işçi arkadaşlarımız ile birlikte işten atılan arkadaşlarımız için işe iade ve sendikal tazminat davası açtık . İşyerindeki baskının devam etmesi üzerine işyerinde inceleme yapan çalışma bakanlığı müfettişleri de iş yerinde sendikal baskı olduğunu tespit etti. Bu rapor üzerine işyerinde ki bütün üyelerimiz için sendikal tazminat ve mobbing davaları açtık

Açılan davalarda sona gelindi ve bu gün karadeniz ereğli’de görülen davada karar işçilerin lehine sonuçlandı. Mahkeme, işten atılan arkadaşlarımzın işe iadesine karar verirken işyerindeki sendikal baskıyı da onaylayarak işten atılan işçilere sendikal tazminat ödenmesine karar verdi. İşten sendikal mücadeleden dolayı atılan işçi arkadaşlarımıza 12 maaş sendikal tazminat ve haksız yere işten atıldıkları için de işe iade kararı veren mahkeme 4 maaş da işe iade tazminatına hükmetti. Bugün 2 arkadaşımızın davası sonuçlanırken diğer diğer arkadaşlarımzın davalarında da son aşamaya gelindi

Borcam İşçilerinin talebi nettir.

Borcam işçisinin talebi nettir. İşçilerin en temel hakkı olan sendikal mücadele hukuk dışı yöntemlerle, küfürle şiddetle ve hakaretle engellenemeyecek kadar güçlü ve haklı bir mücadeledir.