4 ARALIK DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ

Maden işçiliği gerek çalışma koşulları ile gerekse yaşam koşulları ile diğer iş kollarından ayrılan dünyanın en eski ve en zor mesleklerinden biridir.

Tarihten günümüze yeraltından çıkardığı madenden daha değerli olan maden işçisi, kapitalizm ile birlikte yeraltından çıkardığı madenden daha değersiz hale getirilmeye çalışılmış ancak dünyanın en büyük direnişlerine imza atarak kendi onurunu korumayı bilmiştir.

OHAL koşullarında her türlü hak arama mücadelesinin engellendiği muhalefet etmenin ihanetle tanımlandığı şu günlerde dünyanın her yerinde çeşitli etkinliklerle kutlanan 4 Aralık Dünya Madenciler Günü ülkemizde maalesef iş cinayetleri ile anılmaya devam ediyor. Son 1 yılda yalnızca madenlerde 87 işçi yaşamını yitirdi. Bu gün 4 Aralık 2017 tarihinde Şırnak’ta 3 maden işçisi daha yaşamını yitirdi.

Bu gün ülkemizde madencilik özelleştirme, taşeronlaştırma ve talan politikaları ile anılırken bu politikaların sonucu olarak kitlesel işçi ölümleri ve doğa katliamları ile özdeşleşmiş durumdadır. Özellikle Soma da 301 maden işçisinin katledildiği 14 mayıs 2014 den bu yana meslek odaları, sendikalar ve bilim insanları tarafından hükümete yapılan bütün uyarılara rağmen madenlerde ki çalışma koşullarında bir iyileştirme sağlanmamış hatta üretim daha da zorlanarak  yeni ölümlere yol açılmıştır.

4 Aralık dünya madenciler gününde bir kez daha hükümeti ve maden işletmecilerini uyarıyoruz. Madencilik özelleştirmeler ve taşeron eliyle yürütülemeyecek kadar hassas bir faaliyet olmakla birlikte,  üretim zorlaması ve rant merkezli politikalarla ancak ve ancak yeni katliamların yolu açılır.

Ülkemizde genel olarak işçi sınıfının örgütsüzlüğünün yanı sıra, maden sektöründe devlet ve sermaye eliyle örgütlenen sarı sendikacılığın iş yerlerinde ki kötü çalışma koşullarını gizlemek, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin ve denetimlerinin yapılmasını engellemekten öteye geçmediği bir durumda işçi sınıfının örgütlenmesinin önündeki engeller kaldırılmadığı, demokratik bir ortamın sağlanmadığı durumda madenlerde yeni katliamların önüne geçilemeyecektir.

Soma davası başta olmak üzere iş cinayetlerinde tüm sorumluların yargı önüne çıkartılmadığı ve caydırıcı cezaların uygulamadığı durumda yeni iş cinayetleri ve katliamlar devam edecektir.

Maden işçilerinin “yukarda açlıktan ölmek kesin aşağıda ise bir ihtimal” kıskacında bırakılarak  en kötü koşullarda çalışmaya boyun eğdirildiği, örgütlenmesinin önündeki engellerin kaldırılmadığı sürece madenlerde ve diğer sektörlerde işçi ölümleri artarak devam edecektir.

Madenlerde insan onuruna yakışan çalışma koşullarının ve ücretlerin uygulandığı, sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırıldığı, işyerlerinde işçi sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin işçiler tarafından denetlendiği ve taşeron çalışmanın yasaklanıp iş güvencesinin getirildiği bir ortamda 4 Aralık Dünya madenciler günü madenciler için kutlu olacaktır.