Ünye Madencilikte Sendika Düşmanlığı Devam Ediyor..

Ordu Ünye de Bentonit madeni işleyen Ünye madencilikte çalışan işçiler, çalışma koşullarının kötülüğü, ücretlerin düşüklüğü ve işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin eksikliğinden dolayı Dev.Maden-Sen’e üyelik başlattı. sendika ile hiçbir şekilde görüşmeyen işveren sendikadan istifa etmeyen işçileri işten attı. İşten atılan işçiler Ünye de basın açıklaması yaptı.

Basına ve Kamuoyuna

Değerli Ünye halkı, biz maden işçilerine destek sunan dostlarımız, kardeşlerimiz…

Hepimiz biliyoruz ki madencilik mesleği dünyanın en eski ve en zor işlerinin başında geliyor. Madencilik faaliyeti sadece rant odaklı ve yasaları çiğneyerek yapıldığında hem maden işçilerinin, hem de madenlerin etrafında yaşayan insanların hayatını riske atar ve gelecek nesillere bırakacağımız ortak mirasımızı tahrip eder.

Bu ülkenin yurttaşları olarak maden işçilerine vehepimizin ortak malı olan madenlere sahip çıkmalıyız. Madenciliğin daha iyi koşullarda ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için birinci şart madenlerin yasalar çerçevesinde, çevreyle uyumlu ve işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına uygun yapılmasıdır.

Bizler Ünye Madencilik şirketinde çalışırken sendikaya üye olduğumuz için işten atılan maden işçileri olarak sizlere durumumuzu anlatmak istiyoruz.

Bentonit maden işletmesinin işçileri olarak çalışma koşullarının kötülüğü, çalışma sürelerinin bazı günlerde iki vardiyaya çıkması ve ücretlerin düşüklüğü nedeniyle işyerinde sendikal örgütlenme başlattık. 130 işçinin çalıştığı işyerinde 83 işçi sendikaya üye olduk.

Ünye Madencilik’te çalışma koşulları

İşletmede en temel işçi sağlığı iş güvenliği tedbirleri bile uygulanmamış, üretimin olduğu alanlarda toz önleme sistemleri yetersiz olduğu gibi tamir ve bakımları da yapılmamış, üretimden uzakta olan ofislerde bile aşırı tozdan kaynaklı işçiler çalışamayacak hale gelmiştir.

İşletmede üretimin yoğunlaşması gerekçesiyle işçilere fazla mesailer yaptırılmaktadır. Yasalara göre bir işçinin 24 saat içerisinde çalışabileceği süre 8 saattir, fazla mesai ile birlikte bu süre en fazla 11 saate çıkarılabilir. Bu işletmede ise son 2 ayda işçiler bir günde iki vardiyada çalışmakta ve bunun karşılığında herhangi bir fazla mesai ücreti bile verilmemektedir.Yani aşırı çalışmanın ücreti dahi ödenmemekte, el konulmaktadır. Bu işletmede çalışma yasaları alenen çiğnenmektedir.

İşçiler yemek molalarını bile sağlıklı bir şekilde yapmamakta, makineler durmasın diye sıra ile ve koştur koştur yemeklerini yemek zorunda kalmakta,istirahatlarını hakkı ile yapamamaktadır.

Maden işçilerini özellikle bu kadar yoğun üretim yapılan ve ağır çalışma koşulları olan bir işte asgari ücretle, çok yoğun tozlu ortamda, 24 saatte 16 saate varan bir tempo ile çalıştırmak insanlık dışı bir uygulama olduğu gibi, iş yasalarına da aykırıdır. Maaşları gününde ödemeleri, yeterli maaş verdikleri anlamına gelmez.

Ünye Madencilik yöneticileri “Kapımıza gelip yalvardınız, araya insanlar koydunuz, evinize götürecek ekmeğiniz yoktu” gibi tanımlamalar ile insanların onurunu kırmaya kalkmakta; yoksulluklarından, mağduriyetlerinden faydalanarak ucuza, kötü koşullarda daha fazla sömürmek istemektedir. Eğer insanlarımız yoksulluktan dolayı madende çalışmak zorundaysa, bundan asıl kârı elde eden, kasasını parayla dolduran Ünye Madencilik’tir. Yani işçilere borçlu olan şirkettir.

Anayasal hakkımızı kullandık, sendikaya üye olduk

Ünye maden işçileri olarak işyerindeki bu olumsuz koşulları düzeltmek adına Çalışma Bakanlığı’na, 170 şikayet hattına, CİMER ve BİMER şikayet hatlarına defalarca şikayette bulunmamıza rağmen özellikle çalışma ortamındaki aşırı tozlanmayı ve 24 saatte 16 saate varan çalışmayı engelleyemedik.

Bu nedenle, haklarımızı örgütlü biçimde savunmak için sendikamız Dev.Maden-Sen’le ilişkiye geçtik ve örgütlenmek istedik.

Dev.Maden-Sen’e üye olmaya başladık. 130 işçinin çalıştığı iş yerinde 83 işçi sendikaya kayıt olduve Sendika’nın 13.12.2019 Cuma günü işvereni arayıp randevu istemesi ile bu süreç resmiyet kazandı.

Sendika’nın randevu talebinecevap vermeyen işveren, işyerinde işçilerin üzerinde çok yoğun bir baskı uygulamaya başladı. İşçileri işten atmakla tehdit ederek sendikadan istifaya zorlayan işveren,“Haklısınız biz koşulları düzeltmedik, yılbaşında zam yapmayı düşünüyorduk, tesisi bakıma alacağız” gibi sözlerle oyalama taktiği gütmüş,işçilerin anayasal hakkı olan örgütlenme hakkını engellemiş ve suç işlemiştir.

İşçi sağlığı ve güvenliği için çalışmaktan kaçınmak yasal hakkımızdır

İşverenin sendikal örgütlenmeye karşı gösterdiği bu düşmanca tavır,bizlerin işyerinde koşulların değişeceğine dair umutlarımızı hepten tüketti. Artık bu ağır koşullara daha fazla tahammül göstermeyeceğimizi belirterek işvereni çalışma koşullarını düzeltmeye çağıran bir dilekçe hazırladık ve16 Aralık’ta 1 tam gün çalışmaktan kaçınma hakkımızı kullandık.  Bu konuda yasalar açıktır. İşçilerin 6331 sayılı işçi sağlığı ve güvenliği yasasında belirtilen çalışmaktan kaçınma hakkı anayasal güvence altındadır. İşveren bu süreci yasadışı grev gibi göstererek yine yasaları çiğnemiş ve suç işlemiştir.

İşyerinde işçilerin eylemi devam ederken işveren dışarıdan getirdiği kişiler ile üretime devam etmek istemiş, işyerini tanımayan işçileri de riske atmıştır. İşveren, işletmedeki çalışma ortamını düzeltmek yerine üretimi devam ettirmek isteyerek işçilerin yaşam hakkını hiçe saymıştır.

Sendikalı işçi kıyımı

Ünye Madencilik yöneticileri, çalışmaktan kaçınma hakkını kullanan işçilerden gece vardiyasında işe başlamak için işyerine gelen bazılarını işten attığını açıklamıştır. İşveren hem eylemi yasadışı ilan etmiş, hem de sendikal hakları açıkça çiğnemiştir.

Ünye Madencilik işvereni gerek 17.12.2019 tarihinde gece saatlerinde işyerinde işçilere yaptığı konuşmada gerekse sonraki günlerde basına verdiği demeçlerde süreci yanlış ve eksik anlatarak, işçileri hukuki hakları konusunda yanıltmaya çalışmış, Sendikamız hakkında asılsız iddialarda bulunmuştur.

İşçilerin sendikal örgütlenme hakları anayasal güvence altındadır. İşçilerin sendikalara üye olmalarının engellenmesi anayasal suçtur.Ünye Madencilik işvereni işçilere karşı anayasal bir suç işlemiştir. Biz Dev.Maden-Sen olarak sendikalı yada sendikasız bütün maden işçilerinin her türlü haklarını savunmaya devam edeceğiz. Ünye’de şuanda üyemiz olan yada olmayan bütün işçilerin her türlü hukuki mücadelelerini vermeye devam edeceğiz.

Ünye Madencilik işçileri kendileri hakkında dava açacağını, zararını işçilerden tanzim edeceğini, bu davayı açmamaları için işçilerin biran evvel sendikadan istifa ederek işlerinin başına dönmesini istemektedir. Ünye maden işvereni sendikanın görüşme talebinden sonraki süreçte çalışma yasasının sendikal örgütlenme hakkını sürekli ihlal eder ve yasaları çiğner durumdadır.

Biz Ünye maden işçileri olarak işvereni hukuka uygun davranmaya, kamuoyunu yanlış bilgilendirmekten vaz geçmeye, yıllardır bu işletmeye emek harcayan işçilerin sendikal haklarını tanıyarak bir önce masaya oturmaya davet ediyoruz.

Ayrıca Ünye halkını, dostlarımızı, kardeşlerimizi alınterimizin hakkını almak için yürüttüğümüz mücadelede bizleri desteklemeye, yanımızda olmaya çağırıyoruz.