MADEN İŞÇİLERİ YERALTINDA DİRENİYOR

Çanakkale ili Yenice ilçesinde faaliyet yürüten NESKO Madenciliğe ait Kurşun, Çinko madeninde maden işçileri,  ödenmeyen maaşları, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin alınmaması, sosyal ekonomik haklarının hiçbir şekilde ödenmemesi nedeniyle sendikamız DEV.MADEN-SEN’e üye oldular. İşyerinde çalışan 103 işçiden 80 işçi sendikamıza üye olarak işyerinde sendikal mücadele başlattı.

Ekim 2019 dan itibaren 4 ay maaş alacağı olan, çok düşük maaşlar ve çok kötü koşullarda çalıştırılan işçiler iş verenin aralık 2019 ve ocak 2020 de ocakta üretimi de durdurması sonucunda sendikal mücadeleye başladılar. İşçilerin sendikaya üye olmaya başlaması ile birlikte işveren işçileri işten atmakla tehdit etmeye başladı.

işveren işçileri sürekli baskı altına alarak işyerine DİSK gibi bir sendika istemediğini işçiler istifa etmezler ise hepsini işten atacağını söyleyerek işçileri sendikadan istifaya zorladı. işçiler içerdeki maaş alacaklarını almadan hak edilmiş kıdem tazminatları ödenmeden, işyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği koşulları oluşturulmadan hiçbir şekilde istifa etmeyeceklerini belirttiler. Bu şekilde işçileri sendikadan istifa ettiremeyen işveren işçileri 4 aylık ücretsiz izine çıkartacağını belirterek tebligat gönderdi. sendika üyesi işçiler işverenin bu talebini reddederek bütün alacaklarının ödenmesini istedi.

maden ocağında yeniden üretim yapmaya başlayacağını belirten işveren iki aydır üretim yapmayan ocağa işçileri yeniden çağırarak üretim için hazırlığa başladı. bu sürede işçilere baskıya devam eden işveren bir sonuç alamayınca çeşitli gerekçeler ile sendika üyesi işçileri 26.02.2020 günü işten atmaya başladı.

uzun bir süredir düzenli maaş alamayan ve çok kötü koşullarda çalışan işçiler başta işten atılan arkadaşlarına sahip çıkmak için, sendikal hakları ve ödenmeyen bütün alacakları için ocağa inerek direnmeye başladı. 40 maden işçisi 20.02.2020 günü ocağa inerek bütün haklarını alıncaya kadar, sendikal hakları tanınıncaya kadar yeraltından çıkmayacaklarını belirterek direnişe başladı.