DİSK İç Anadolu Bölge Temsilciliği olarak tüm emekçileri ve yoksul halk kitlelerini Tandoğan (Anadolu) Meydanındaki 1 Mayıs Mitingine çağırıyoruz. Covid-19’un yarattığı kısıtlamalardan dolayı uzun bir aradan sonra 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramını alanlarda kutlayacağız. 1 Mayıs’a çağrı için Ankara Ulus Meydanında gerçekleştiğimiz basın açıklamamızı aşağıda bulabilirsiniz.

2022 1 Mayıs’ına günler kala, işçi sınıfı, emekçiler ve yoksul halk kitleleri için yaşam her gün gittikçe zorlaşıyor. Gittikçe artan hayat pahalılığı, ücretlileri en temel gıda ve tüketim maddelerine dahi erişemez duruma getirmiştir.

Milyonlarca insanımız açlık ve yoksulluk sınırının altında bir ücretle çalışmaya ve yaşamaya zorlanırken, milyonlarca gencimiz iş aramaktan harap ve bitap hale gelerek ülkenin geleceğinden umudu kesmişken bir avuç sermaye sahibi servetlerine servet, rantlarına rant katıyor.

Ülkeyi yönetenler zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul hale getirecek politikalardan vazgeçmiyor. Yandaş şirketlerin vergileri sıfırlanıyor. Dövize endeksli ihaleler ile ayrıcalıklı şirketler ihya ediliyor. “Kur Korumalı Mevduat Hesabı” adı altında bankalara ve zenginlere kaynak aktarılıyor. Dahası halkla alay eder bir şekilde; her şey düzelecek biraz daha sabredin masallarıyla halkı kandırmaya devam ediyorlar.

İşsizlik gittikçe derinleştiriliyor. Her evde en az bir işsiz varken ve işsizler bir dilim ekmeğe, bir sıcak tas yemeğe muhtaçken, İşsizlik Sigortası Fonu bir avuç sermayedara peşkeş çekiliyor.

Ülkeyi yönetenler bu ağır ekonomik koşullarda geçim mücadelesi veren halkı korumak yerine, zenginleri, bankaları ve sermayeyi koruyor. İşçiler, emekçiler, köylüler, kepenklerini kapatmaya zorlanan esnaflar, sadakaya dönüşmüş emekli aylıkları ile geçinmeye çalışan emekliler gittikçe daha çok yoksullaşırken zengin daha zengin oluyor.

Evet, günlerin getirdiği zam, zulüm, baskı, sömürü ve adaletsizliktir! Ancak bu böyle gitmez!

Geçinmek istiyoruz, insanca yaşamak istiyoruz ve alın teriyle geçinenler olarak 1 Mayıs meydanlarında hep bir ağızdan haykırmaya çağırıyoruz:

  1. Elektrik, su, doğalgaz ve internet faturalarına yapılan zamlar geri alınmalı, bu hizmetler tüm vergilerden muaf tutulmalıdır.
  2. Asgari ücret başta olmak üzere tüm ücretler artırılmalıdır. En düşük emekli aylığı en az asgari ücret düzeyine çekilmeli, EYT’lilerin emeklilik hakları bir an önce verilmelidir.
  3. Ücretlerin üzerindeki vergi yükü azaltılmalı, adaletli bir vergi düzeni kurulmalıdır.
  4. Tüm güvencesiz çalıştırma biçimlerine son verilmeli, herkese güvenceli istihdam sağlanmalıdır.
  5. İşçi sınıfının yaşadığı gelir kaybını telafi etmesinin en önemli yolu, sendika ve grevli toplu sözleşme hakkıdır. Sendikal hakların kullanımının önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.

Biz üretenler, işçiler, emekçiler, emekliler, dar gelirliler birleşirsek hayatımızı yaşanmaz kılan zamlar yapılamaz. Biz birleşirsek ayrıcalıklı şirketler ihya edilemez, alın terimiz bankalara ve zenginlere kaynak olarak aktarılamaz. Biz birleşirsek işçiye emekçiye geçinebileceği bir ücret, işsize iş buluncaya kadar işsizlik ödeneği, çocuklarımız için umut dolu bir gelecek kalır.

Birleşeceğiz, insanca yaşayabileceğimiz haklarımız için, “gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan, ekmek, gül ve hürriyet günleri” için mücadelemizi büyütecek, dayanışmamızı güçlendireceğiz.

Emeğin, barışın demokrasinin egemen olduğu, emeğin Türkiye’sini ve emeğin dünyasını kurmak bizim ellerimizdedir.

1 Mayıs’ta Ankara Tandoğan Meydanı En düşük emekli ücretinin asgari ücret seviyesine yükseltilmesinin, emekli ücretleri arasındaki dengesizliğin giderilmesi için intibak yasasının hayata geçirilmesinin, sağlıkta katkı payının kaldırılmasının talep edildiği meydan olacaktır.

1.100 TL olarak verilmeye devam edilen ve bugün bu ekonomik koşullarda bütün anlamını yitirmiş bulunan emekli bayram ikramiyelerinin hiçbir biçimde asgari ücretin altına düşmeyecek şekilde yılda iki ikramiye olarak güncellenmesi gerekmektedir.

Bizler yoksulluk sınırının altında geliri olmayan tek bir aile, tek bir işçi, emekçi ve emekli kalmayıncaya kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.

Bizler, bu ülkenin işçilerinin, emekçilerinin, emeklilerinin toplu sözleşme masasında tam temsili sağlanıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Onur kırıcı uygulamalara ve hak ihlallerine karşı emekçiler, yaşamın ekonomik, toplumsal, kültürel her alanında söz söylemeye, mücadele etmeye devam edecek.

Bayramların bayram tadında kutlanacağı günlere omuz omuza ulaşacağız

Bu düzen böyle gitmez:

Birlikte değiştireceğiz.

Birlikte 1 Mayıs’a

Türkülerimizle, halaylarımızla, umutlarımızla 1 Mayıs’ta Tandoğan Meydanı’nda buluşuyoruz

1 Mayıs’ta Ankara’da Tandoğan Meydanındayız.