Danıştay, Sayıştay kararlarına ve işçilerce açılan davalarda promosyonun ücretin uzantısı sayılması gerektiğine ilişkin genel kabule göre alınan banka promosyonun tamamının  çalışanlara ödenmesi zorunluluktur.

Hiçbir maden işvereni bunu görmezden gelemez ve işçiye ana sütü gibi helal olan banka promosyonu üzerinde hak iddia edemez. Bu kazanılmış hakkı  görmezden gelen maden işverenlerini bir kez daha uyarıyor ve yapılan haksızlığın, hukuksuzluğun takipçisi olacağımızı bir kez daha hatırlatıyoruz. 

Öte yandan yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığı karşısında işçilerin ücretleri eridikçe eriyor, ücretleri eriyen işçiler bir yandan ek zam talebinde bulunuyor, diğer yandan kârlarına kâr ekleyen bankalarla yapılan 3-5 yıllık promosyonların pula dönüşmesi karşısında yaşanılan hak kaybının giderilmesini talep ediyor. Bankacılık söktörü işçilerin sırtından kazandığı astronomik karlılıkla ilk sırada yer almaya devam ediyorsa bizimde bu karlılıktan hakkımızı istememiz hakkımızdır..

Geçimin katlanılamaz hale geldiği, temel gıda maddelerini temin etmede güçlük yaşandığı, elektrik, doğalgaz, ulaşım, eğitim ve sağlık başta olmak üzere temel gereksinimlerin karşılanamadığı bir dönemde işçilerin maaşlarını kullanarak karlılıklarını daha fazla artıran bankaların buna kayıtsız kalmasına müsaade etmeyeceğiz.

İmzalanan 3-5 yıllık banka promosyon sözleşmeleri, gerçek enflasyonunun yüzde 200’lere dayandığı bir ekonomik krizde işçilere ödenen komik banka promosyonlarının yapılan sözleşmeler gerekçe gösterilerek sürdürülmesine izin vermeyeceğiz. 

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle pula dönüşen banka promosyonunun güncellenmesi önünde hiçbir engel bulunmamaktadır.

İşçilerin talebi olan promosyonların günün şartlarına göre güncellenmesi için maden işverenlerinin işçi temsilcilerini de görüşmelere dahil ederek bankaların bu hak kaybını gidermeleri sağlanmalıdır.

Banka promosyonları işçi hakkıdır, gasp ettirmeyeceğiz!

Banka promosyonları yenilensin, hak kayıpları giderilsin!