İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2022 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ’ine göre sendikasız işçilerin oranı yüzde 85, 24’ü, sendikalı işçilerin oranı ise yüzde 14,26’dır.

Sendikalaşma da gerileme

Bir başka deyişle 15 milyon 987 bin 428 işçinin yalnızca 2 milyon 280 bin 285’i sendikalı, 13 milyon 707 bin 143 işçi ise sendikasızdır. Kayıt dışı işçiler hesaba katılmadığı için sendikalaşma oranı fiili durumdan daha yüksek çıkmakta,  buna toplu iş sözleşmesi (TİS) kapsamındaki sendikalı işçi sayısı olarak bakıldığında ise bu oran resmi verilerin oldukça altındadır.  Ocak 2022’de yüzde 14,32 olan sendikalaşma oranı ise Temmuz’da yüzde 14,26’ya geriledi

Özel sektörde TİS’den yararlanan işçi sayısı yalnızca  % 5,5

Kamu sektöründeki yüksek sendikalaşma oranı nedeniyle toplam TİS kapsama oranı yüzde 9,5 olarak görünse de özel sektörde çok daha düşüktür. DİSK-AR’ın 21 Nisan 2022’de yayımlanan Araştırma Bülteni’nde özel sektörde TİS’den yararlanan işçi oranı ise yalnızca yüzde 5,5’tir.

Bu tablo yüzünden, asgari ücretin ortalama ücret haline gelmesi, taşeron çalıştırmanın sürmesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerine uyulmaması yüzünden iş cinayetlerinin artması, önlenebilecek meslek hastalıklarının sürmesi devam ediyor.

Bu utanılacak kara tabloyu değiştir, emeğinin hakkını hiçe sayanlara ders ver!

 Bu senin yazgın değil, örgütlenirsen, birleşirsen ve mücadele edersen kazanırsın.

İnsanca çalışabileceğin, yaşayabileceğin ve çocuklarına armağan edeceğin bir geleceği miras bırak!

Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suçu

Sendikal üyelik işçiler açısından çalışma yaşamı ve barışının vazgeçilmez kazanılmış temel haklarından birisidir. İşçinin bir sendikaya üye olması, sendikal faaliyete katılması  Anayasa’nın 51. maddesi, Siyasal ve Medeni Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin 22. maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11. maddeleri ile güvence altına alınmıştır.

TCK Madde 118

(1) Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Bu hatırlatmalar ışığında çağrımızı bir kez daha yeniliyoruz.

Sendikamıza üye olursan:

  • Güvenceli ve kuralları belli bir çalışma ortamı sağlanır. Keyfi işten çıkarmak korkusu yaşamazsın.
  • İşyerinde söz sahibi olursun.
  • Zamlar karşısında ezilmez, ekmeğinin küçülmesine seyirci kalmazsın.
  • Toplu sözleşme ile daha iyi bir ücret ve sosyal haklar kazanırsın.
  • Toplu sözleşme sırasında anlaşamazsan hukuki grev hakkına sahip olursun.
  • Güvenli ve sağlıklı bir iş ortamında çalışır, iş kazalarından ve meslek hastalığından korunursun.
  • İşyerindeki işçi sağlığı ve iş güvenliği kurullarına temsilci gönderebilirsin.
  • İşveren işyerinde haksız uygulamalar yapamaz.
  • Sen ancak diğer işçilerle birlikte bir araya gelirsen güçlü olursun, çünkü birlikten güç doğar.

İnsanca çalışabileceğin ve yaşayabileceğin, insan onuruna yaraşır bir ücret ve sosyal hak alabilmek için DİSK/Dev. Meden-Sen’e üye ol!