TMSF’nin kayyum olarak yönettiği Koza Altın İşletmeleri’nin; Ovacık Altın Madeni, Mastra Altın Madeni, Çukuralan Altın Madeni, Kaymaz Altın Madeni,, Himmetdede Altın Madeni ve  Çoraklıktepe Altın Madeni işçileri Sendikamız DİSK/Dev. Maden- Sen’de örgütlenmeye devam ediyor.

İnsan onuruna yakışır bir ücret ve sosyal hak talebi ile son iki gün içerisinde 900 civarında Koza Altın İşletmeleri işçisi DİSK/Dev. Maden-Sen’i tercih etti.

Aramıza hoş gelmişler madenci kardeşlerimiz!

Bir kez daha yineliyoruz:

Düşük ücretlere, yetersiz sosyal haklara, işçileri üyelik aidatı olarak gören sarı sendikalara mahkûm değiliz!

Biz maden işçileri, insan onuruna yakışır koşullarda çalışmak ve yaşamak istiyoruz. Emeğimizin, alınterimizin karşılığını almak istiyoruz. Hakkımız olanın eksiksiz bir şekilde verildiği bir çalışma yaşamı istiyoruz.

Birleşe birleşe Sendikamız Dev.Maden-Sen’le hep birlikte kazanacağız!