Son yıllarda emeğin (işgücünün) yurt içi hasıla içindeki payı gerilerken sermayenin payı artmaya devam ediyor. Yoksuldan alıp zengine, ücretliden alıp sermayeye veren bu düzen ücretlilerin yaşamına kâbus gibi çöküyor.

Ülkemizde gelir dağılımında yaşanılan adaletsizlikler yüzünden sermaye kesimi karlılığını yükseltirken, işçiler, emekçiler artan hayat pahalılığı ve zamlar karşısında her gün daha fazla yoksullaşarak açlık ve sefalete mahkum ediliyor.

Doların her artışında Türk Lirası’nın her değer kaybında iğneden ipliğe her şeye zam gelmesi sonucu daha fazla yoksullaşıyoruz, alım gücümüzü daha fazla kaybediyoruz. Evet dolarla maaş almıyoruz ama TL’nin alım gücünün azalmasıyla alım gücümüzün düştüğünü çarşı pazarda her gün yaşayarak görüyoruz.

Asgari ücretin ve diğer tüm ücretlerin belirlenmesinde emsal teşkil eden TÜİK’in ise Ocak 2003 ile 3 Mayıs 2022 arasında kesintisiz biçimde açıkladığı 400’ü aşkın maddenin ortalama fiyatını içeren madde fiyat listesini yayımlamaktan vazgeçmesi ise işçilerin, emekçilerin adil bir ücret beklentisini yok etmiştir.

Yine, Mayıs 2023 döneminde enflasyonun doğalgaz fiyatının sıfır kabul edilerek açıklanması ise aylık enflasyonun gerilemesine yol açacağından asgari ücretle çalışmak zorunda kalan işçiler ile toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilerin ücretlerinin daha da düşmesine yol açacaktır.

Geçinemiyoruz!

Tüm bu veriler ışığında; ücretlerin, yüksek dolar kuru ve artan enflasyon karşısında adil ve şeffaf bir şekilde hesaplanarak gerek asgari ücretin gerekse de asgari ücret dışındaki ücretlerin tümünün günün gereklerine, geçim şartlarına göre güncellenmesi sağlanmalıdır.

Karlılık oranları yüksek madencilik işkolunda, maden işçilerinin ağır, tehlikeli ve risklerle dolu çalışmalarının karşısında geçimlerine yetecek bir ücret ve sosyal haktan yoksun olmaları ise asla kabul edilemez.  

DİSK/Dev.Maden-Sen olarak maden işçilerine reva görülen geçinmeye yetmeyen düşük ücret ve haklara karşı daha fazla örgütlenmeye ve insanca yaşamaya yetecek ücret ve sosyal haklarımız için mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez daha tüm kararlılığımızla belirtiyoruz. 

Tüm maden işçisi kardeşlerimizi, maden işçilerinin insanca çalışıp yaşayabilecekleri ve geleceklerine umutla bakabilecekler, maden işçilerinin gerçek sendikası, Sendikamız DİSK/ Dev-Maden-Sen’e üye olmaya ve mücadelemizi büyütmeye çağırıyoruz.