Türkiye işkolu barajını aşarak yetkili sendika olduk. Tüm maden işçilerine ve işçi sınıfımıza hayırlı olsun.

Türkiyenin dört bir yanından maden işçileri ve Sendikamız Dev Maden Sen’in omuz omuza yürüttüğü mücadele başarıyla sonuçlandı.

Sendikamız DİSK/Dev Maden Sen, bugün yayımlanan 32446 Sayılı Resmî Gazete’nin 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2024 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ‘ine göre Madencilik ve Taşocakları İşkolu barajını aşarak Türkiye’nin yetkili sendikası olmuştur.

Bu süreçte sendikamız DİSK/Dev. Maden-Sen’e üye olarak sözü, yetkiyi ve kararı birleştirerek mücadelemize omuzdaş olan tüm üyelerimize, destek ve dayanışmalarını esirgemeyen tüm emek dostlarına teşekkür ederiz.

Çok tehlikeli, ağır ve riskli koşullar altında ürettiği yeraltı kaynaklarını insanlığın hizmetine sunan maden işçilerine, toplumun vefa borcu, ülkeyi yöneten kamu otoritesinin ve işverenlerinin ise yükümlülükleri bulunmaktadır.

Her vardiya başında “selametle” diye uğurlanan, vardiya bitiminde “geçmiş olsun” denilerek temennide bulunulan başka bir meslek yoktur.

Yerin yüzlerce metre altında canlarını hiçe sayan maden işçilerine evrensel madencilik prensiplerine uygun üretim, sağlıklı ve güvenceli çalışma koşulları ile insanca geçinecekleri ücret ve sosyal haklar derhal sağlanmalıdır.

Gerekli olan işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınmadığı ve maden işyerleri kamu otoritesi tarafından denetlenmediği için iş cinayetleri yaşanıyor, iş cinayetleri maden işçilerinin kaderi değildir.

Yine dünyanın her yerinde çıkarılan her madenin dünya borsalarında gittikçe artan bir değeri varken işçilik ücretlerinin dünyanın en gerisinde kalması, haklarının gasp edilmesi asla kabul edilemez.

İhracat rekorları kıran madencilik karlılığı ve her yıl en çok kar eden şirketler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Ancak maden işçi ücretlerinin bırakın dünya ortalamasını, dünyanın en geri ülkelerinden daha da geride olması ülkemiz açısından utanç olmaktan öte insafsızlıktır.

Yeraltının karanlığından yeryüzünü ışıldatan maden işçilerinin sendikası Dev. Maden-Sen olarak bir kez daha belirtiyoruz ki; Madencilik evrensel madencilik prensiplerine uygun üretim, çevre ile uyumlu, yöre halkının yararına olmalıdır.

Ve yine belirtiyoruz ki ; işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin harfiyen uygulandığı, kamu denetiminin eksiksiz yapıldığı, insan onuruna yakışır geçim ücreti ve sosyal haklar ile huzur içinde bir emeklilik mücadelemizi başarıya ulaştıracağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın.

Yaşasın Mücadelemiz! Yaşasın Sendikamız DİSK/Dev. Maden-Sen!