GENEL KURUL İLANI

Sendikamızın 17. Olağan Genel Kurulu; 17 Nisan 2016 tarihinde, saat:10,00 da, Çankırı Cad. No: 28, Kat: 9 Ulus/ANKARA adresindeki Genel – İş Sendikası Genel Merkezi toplantı salonunda aşağıdaki gündemle toplanacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 24Nisan 2016 tarihinde aynı adres, aynı saat ve aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

DİSK/Türkiye Devrimci Maden Arama ve İşletme İşçileri Sendikası (DEV. MADEN – SEN)   Genel Başkanlığı’ndan; ilgili yasa gereği ilan olunur.

Gündem

1)- Yoklama ve açılış

2)- Divan seçimi ve saygı duruşu

3)- Genel Başkanın açış Konuşması

4)- Hesap Tetkik, Tahmini Bütçe, Tüzük Değişikliği Komisyonlarının seçimi

5)- Konukların Tanıtımı ve Konuşmaları

6)- Yönetim ve Denetim Kurulu çalışma raporlarının görüşülmesi

7)- Hesap Tetkik Komisyon raporunun görüşülmesi ve oylanması

8)- Yönetim ve Denetim Kurulların Aklanması

9)- Komisyon Raporlarının görüşülmesi ve oylanması

10)-Genel Yönetim Kuruluna verilecek yetkiler

11)-Dilek ve temenniler

12)-Seçimler:

a-Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu Asil ve Yedek üyelerin seçimi

b-DİSK Üst Kurul Delegasyonunun seçimi

13)-Kapanış