Şırnak’a bağlı Kemerli Köyü sınırları içinde Abdurrahman Turan tarafından işletilen linyit ocağında, dün (11 Haziren 2014) saat: 15:00 civarında meydana gelen göçükte; Emin Baysal, kardeşi Ahmet Baysal ve Selahattin Uçar’ın yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendik.

Bundan bir hafta önce de (4 Haziran 2014) Şırnak Toptepe Köyü civarında faaliyet yürüten Acar Madencilik linyit ocağında meydana gelen göçükte, İbrahim Sağnak’ın yaşamını yitirmesine üzülmüştük.

13 Mayıs’ta egemenlerin aşırı kar hırsı sonucu Soma’da yaşamını yitiren 301 madencinin acıları dinmeden Şırnak’dan peşpeşe gelen bu ölüm haberleri üzüntümüzü katbekat artırmıştır.

Maden ocaklarında meydana gelen ve iş kazası olarak nitelendirilen iş cinayetlerinin temel sebebi bellidir. İşverenlerin dinmek bilmeyen kar hırsı, ilgili yasa ve tüzüklerin uygulanmaması, madenlerle ilgili sorumlulukları bulunan kurumların denetim mekanizmalarının yeterince çalışmaması, iş cinayetlerine karşı yeterli önlem almayan işverenlere caydırıcı yaptırımların uygulanmaması…

İşsizliğin ve yoksulluğun yoğun olduğu Şırnak gibi yerlerde çalışma koşullarının daha kötü, ücretlerin daha düşük ve ocakların da denetimden uzak olduğu bir gerçek.

Yaşanan vahşetin ardından bulunduğumuz Soma’da aldığımız Şırnak’lı kardeşlerimizin ölüm haberi bizleri derin acılarla baş başa bırakmıştır. Kaza’dan Cinayete ve devamında Katliama dönüşen, maden ocaklarını kan ve gözyaşıyla dolduran bu vahşete artık dur denilmelidir. Herkes görevini yapmalı, sorumluluğu bir başkalarına atmadan maden ocaklarında sağlıklı çalışma ortamını yaratmanın yollarını aramalıdır.

Maden ocaklarında yaşanan ve iş kazası olarak ifade edilen vahşetin nedeni bizce malumdur. Günümüzde ülkenin pek çok yerinde üretime devam eden yüzlerce maden ocağında, her şey tamamen işverenlerin insafına terk edilmiş, periyodik denetimlerden uzak bu ocaklar, işverenler için servet kazandırırken işçiler için kan revan haline gelmiştir.

Başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerini bir kez daha uyarıyor, kağıt üzerinde raporlarla geçiştirilen denetimleri bir yana bırakıp, yapacakları gerçek denetimlerle ölümlerin önüne geçmeye çağırıyoruz.

Şırnak’ta önceki hafta ve dün yaşamını yitiren madenci arkadaşlarımızı saygıyla anıyor, ailelerinin acılarını paylaşıyor ve başsağlığı diliyoruz. 12 Haziran 2014

 

 

Dev. Maden – Sen Yönetim Kurulu

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir