Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Catherine Brakenhielm, 1 Temmuz Çarşamba günü DİSK’e bağlı Dev. Maden – Sen Soma Temsilciliğine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Önceki gün saat : 09:30’da gerçekleşen ve iki saat süren ziyarete Dev. Maden – Sen Genel Başkanı Tayfun GÖRGÜN ve sendika yetkilileri katıldı.

Dev. Maden – Sen Genel Başkanı GÖRGÜN ILO heyetine, Soma’da faaliyet yürüten maden işletmelerinde meydana gelen iş cinayetleri ve yaşanan hak ihlallerine ilişkin bilgi verdi.

İşçi Sağlığı İş Güvenliği konusunda gerekli önlemlerin alınmadığı linyit işletmelerinde pek çok ölümcül iş kazalarının olduğunu belirten GÖRGÜN, organ kaybına neden olan kazaların çoğu kez resmi tutanaklara bile yansıtılmadığını, sanki dışarıda yaşanmış gibi gösterildiğini söyledi.

Gittikçe taşeron cumhuriyeti haline dönüştürülmek istenen devletin, sahalarını redevans usulü kiraya verdiği özel şirketlere büyük imtiyazlar tanıdığını kaydeden GÖRGÜN, “istediğin kadar üret ve bana sat” denilerek işçilerin aşırı üretime zorlandığı ve bunun sonucu 13 Mayıs’ta 301 madencinin sürpriz olmayan bir vahşetle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Bu kadar serbestlik tanınan işletme sahiplerinden işçileri düzenli kurslardan geçirerek mesleki açıdan eğitmesi, işyeri hekimlerinin periyodik sağlık kontrollerinden geçirmesi, ilgili kurumlardan gelen müfettişlerin sağlıklı incelemeler yapması ve bakanlıkların caydırıcı yaptırımları devreye sokmasının beklenilmemesi gerektiğini belirten GÖRGÜN, Soma’da linyit kömürünün üretim maliyetini 140’tan 24 dolara düşürmekle övünenlerin alkışlandığı bir dönemde, işçilere reva görülen ölümün manidar olduğunu bildirdi.

Soma’da işverenlerin hukuk tanımamakta sınır tanımadığını belirten GÖRGÜN, İmbat Madencilik Şirketinin işçilerden e devlet şifresini istediğini, bu şifreyi Dev. Maden – Sen’e geçen işçilerin istifa ettirilerek T. Maden – İş’e üye yapmakta kullanacağını, geçmiş yıllarda olduğu gibi işçileri yine TÜRK – İŞ’i kullanarak kontrol altında tutmayı amaçladığını söyledi.

İşçilerin karşılaştıkları haksızlık ve yaşadıkları sorunlarla ilgili sundukları dilekçelerin özel sektör işletmelerince kabul edilmeyerek yasaların bir kez daha çiğnendiğini kaydeden GÖRGÜN, en son Dev. Maden – Sen’e üye olan işçilerin Dayanışma Dilekçelerinin İmbat Madencilik şirketince kabul edilmediğini, işçilerin hak kaybına uğramasının amaçlandığı, yasal olmayan bu keyfi tutumun PTT’den gönderilen iadeli taahhütlü postayla bozulduğunu hatırlattı.

Maden ocaklarında devreye sokulan taşeron sisteminin ülkenin diğer yerlerinde olduğu gibi sağlıksız çalışma ortamı, güvencesiz iş ve kuralsız çalışmayı dayattığını, sarı sendikalarında burada payanda olarak kullanıldığını ifade eden GÖRGÜN, DİSK olarak taşeron sistemini ortadan kaldırıncaya kadar mücadelelerinin süreceğini bildirdi.

Görüşmeler sırasında not alan ILO heyeti. bir süre önce başlattıkları ziyaretlerini sürdüreceklerini ve aldıkları bilgiler çerçevesinde ILO’ya bir rapor hazırlayacaklarını kaydettiler.

ILO heyeti, Soma’da 13 Mayıs’ta yaşanan iş cinayetinin hemen ardından 22 Mayıs’ta Dev. Maden – Sen’i ziyaret ederek başsağlığı dilemiş ve yaşanan katliamla ilgili bilgi almıştı. 3 Temmuz 2014

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir