Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi onaylanmasına ilişkin karar Cumhurbaşkanının onayını ardından Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi onaylanmasına ilişkin karar bugün Resmi Gazete’de yayınlandı.

Maden işletmesi sahiplerine ve hükümetlere önemli sorumluluklar getiren sözleşme 4 Aralık’ta Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün onay vermesinin ardından sözleşmenin onaylandığı bugün Resmi Gazete’de yayınlandı.

Türkiye’nin 1995 tarihli ve 26 ülkenin imzaladığı sözleşmeyi imzalamaması eleştirilmişti.

Sözleşmede neler var?

* Sözleşmeyle işverenler kazaları önlemek için her türlü önlemi alma, işçileri bilgilendirme ve eğitme yükümlülüğü altında.

* İşverenler riski kaynağında bertaraf etmek, güvenli çalışma sistemleri tasarlamak, kaza riskleriyle ilgili işçileri bilgilendirmek ve kaza olduğunda gerekli tıbbi yardıma ulaşmalarını sağlamak zorunda.

* İşverenler sözleşmeyle kaza sonrasındaki sağlık ve kurtarma etkinliklerinin kalitesinden de sorumlu hala getiriliyor.

* Sözleşme, hükümetlereyse teknik kılavuzların hazırlanması, denetimlerin düzenlenmesi, denetimlere ilişkin gerekli yasal düzenlemelerin sağlaması ve kazaların etkili soruşturulması gibi yükümlülükler getiriyor. 

* İşçilerin ve temsilcilerininse kazaları, riskli durumları bildirmek, güvenlik ve sağlıklarına ilişkin koşullara dair bilgi edinmek, güvenlik ve sağlık önlemlerinin karar süreçlerine katılmak gibi hakları ve yükümlülükleri var.

Sözleşmeyi imzalayan ülkeler şunlar:

Arnavutluk, Ermenistan, Avusturya, Belçika, Bosna Hersek, Botsvana,Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Almanya, İrlanda, Lübnan,Lüksemburg, Norveç, Peru, Filipinler, Polonya, Portekiz, Slovakya, Güney Afrika, İspanya, İsveç, Ukrayna, ABD, Zambiya, Zimbabve,Türkiye.

 

12 Aralık 2014  CUMA Resmî Gazete Sayı : 29203
KANUN
176 SAYILI MADEN İŞYERLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK

SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

             Kanun No. 6580                                                                                                         Kabul Tarihi: 4/12/2014

MADDE 1 – (1) Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansının 1995 yılında Cenevre’de yapılan 82 nciOturumunda kabul edilen “176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi”nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/12/2014

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir