Yeniköy, Kemerköy ve Yatağan Termik Santralleri ile Türkiye Kömür İşletmeleri’ne bağlı Güney Ege Linyit İşletmeleri Müessese Müdürlüğü ve Yeniköy Linyit İşletmesi’nin özelleştirilmesine karşı, Muğla Yatağan’da sayıları beşyüzü bulan enerji ve maden işçinin başlattığı mücadele, iki ayı aşkın bir süredir devam etmektedir.

Seslerini duyurmak için direniş çadırı kuran, dağa çıkan ve ardından Ankara Yürüyüşünü gerçekleştirip, TBMM önünde basın açıklaması yapan enerji ve maden işçilerinin 71 günlük mücadelesine iktidar kulak tıkamakla kalmayıp polisiyle, biber gazıyla, tomasıyla da işçilere saldırmaktadır.

İktidarın, özelleştirme politikaları nedeniyle sendikasız, örgütsüz, asgari ücrete, iş güvenliğinden ve iş güvencesinden yoksun koşullarda çalışmaya ve nihayetinde işsizliğe mahkum eden özelleştirmeye ve yürütülen özelleştirme politikalarına karşı konfederasyonumuz DİSK ve sendikamız Dev. Maden – Sen 90’lı yıllardan beri karşı çıkarak mücadelesini sürdürmektedir.

Özelleştirmeden en çok etkilenen işkollarından biri olan maden işkolunda, iktidarın yıllardır yürüttüğü politikalar açık bir şekilde gözler önüne serilmiştir. Özelleştirmenin işçi sınıfı için ne anlama geldiğini maden işçileri yaşayarak öğrenmişlerdir. Sendikamız sadece iktidara karşı değil aynı zamanda özelleştirmeyi savunan, özelleştirme politikalarına karşı durmak yerine destekleyen sendikal anlayışa karşı da mücadele etmektedir.

Özelleştirmeler gündeme geldiğinden bu yana genelde TÜRK – İŞ, Maden sektörü özelinde ise Türkiye Maden – İş Sendikası’nın özelleştirmelere karşı durup, mücadele etmek yerine özelleştirmelere kayıtsız kalan yaklaşımı, özelleştirmeci iktidarların ekmeğine yağ süren bir işlev görmüştür. Bununla da yetinmeyenler, özelleştirme politikalarından nemalanmak için bir de Dayanışma Sandığı kurmuşlar, Dayanışma Sandığı aracılığıyla işçilerden toplanan paralarla özelleştirilecek maden işletmelerinin ihalelerine katılarak satın almaya çalışmaları hafızalardan silinmemiştir.

Sendikamız, işçiye yabancılaşmış böylesi sendikal anlayışı teşhir etmeye ve bu anlayışlara karşı mücadele etmeye devam edecektir.

Dev. Maden – Sen olarak, bugün iktidara ve özelleştirmeleri destekleyen sendikal anlayışa rağmen, çalıştıkları maden ocaklarının özelleştirilerek işlerinin ellerinden alınmasına karşı demokratik tepkilerini gösteren, mücadele veren Yatağan maden ve enerji işçilerinin mücadelesini desteklemektedir.

Yatağan’da, bölge halkının büyük desteğini de alan bu mücadele, aynı zamanda bölge ekonomisinin çökmesine, işsizleştirmeye, yoksullaştırmaya,  sendikasızlaştırmaya, ekolojinin ve yeraltı zenginliklerimizin talan edilmesine karşıda verilen bir mücadeledir. Egemenler, özelleştirme politikalarından ve bugün gündemde olan Yatağan termik santral ve kömür ocaklarının özelleştirilmesinden biran önce vazgeçmelidir.

Polisin gazlı tomalı saldırılarını kınıyor ve protesto ediyoruz.

Sendikamız, bölge halkı ile birlikte Ankara’ya tekrar yürümeyi planlayan Yatağan enerji ve maden işçilerinin yanındadır ve mücadeleleri mücadelemizdir.

Selam olsun ekmeği, geleceği ve onuru için mücadele edenlere.

 

Dev. Maden – Sen Yönetim Kurulu

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir