DİSK/ Dev. Maden- Sen. (Türkiye Devrimci Maden Arama ve İşletme İşçileri Sendikası) 18. Olağan Genel Kurul İlanı

Sendikamız 18. Olağan Genel Kurulu’nun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 19 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00’da Genel-İş Genel merkez (Çankırı Cad.No:28 Ulus/Ankara) Salonunda, çoğunluk sağlanamadığı taktirde, 26 Eylül 2021 tarihinde, saat 10.00’da aynı adreste ve aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.
Gündem:
1-) Yoklama ve açılış,
2-) Divan seçimi ve saygı duruşu,
3-) Genel Başkanın açılış konuşması,
4-) Hesap Tetkik, Tahmini Bütçe, Tüzük Değişikliği Komisyonlarının seçimi,
5-) Konukların tanıtımı ve konuşmaları,
6-) Yönetim ve Denetim Kurulu çalışma raporları görüşülmesi,
7-) Hesap Tetkik Komisyon raporunun görüşülmesi ve onaylanması,
8- ) Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması,
9-) Komisyon Raporlarının görüşülmesi ve onaylanması,
10-)Genel Yönetim Kuruluna verilecek yetkiler,
11-) Dilek ve Temenniler,
12-) Seçimler:
a-) Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyelerin seçimi,
b-) DİSK Üst Kurul Delegasyon seçimi,
13-) Kapanış

NOT:

DİSK/ Dev. Maden- Sen. (Türkiye Devrimci Maden Arama ve İşletme İşçileri Sendikası) 18. Olağan Genel Kurulu’nun; delege listesi 12 Eylül Pazar, 13 Eylül Pazartesi ve 14 Eylül Salı 2021 günlerinde Sendika Genel Merkez binasında üç gün süreyle asılı kalacaktır. Delege listesine itirazı olanların, itirazlarını ilan süresi içinde ve belgeleri ile birlikte Ankara Çankaya İlçe Seçim Kuruluna yapmaları gerekmektedir.

Pandemi önlemleri nedeniyle konuk davet edilmemiştir.