Gün geçmiyor ki işçiler iş cinayetine kurban gitmesin. İşlevsiz kurumsal yapılar ve etkisiz mevzuat gölgesinde iş cinayetleri çalışanların kabusu olmaya devam ediyor.

Yayımlanan Temmuz 2023 İSİG raporuna göre, Temmuz ayında günde en az 6 işçi kardeşimiz iş cinayetinde yaşamını kaybetti. İşkolumuzdan 5 madenci işçi kardeşimizin de aralarında olduğu 182 işçi kardeşimiz yine denetimsizlik, yine alınmayan İSG önlemleri yüzünden canından oldu.

Artık Yeter! Çalışırken Ölmek İstemiyoruz!

Bir kez daha yeniliyoruz; yaşanan işçi ölümleri kaza ve kader değil, önlenebilir ölümlerdir

İşçilerin sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışacağı koşulları derhal sağlanmalı ve iş cinayetlerinin önüne geçilmelidir.

İş cinayetlerine “kader” diyen, “fıtrat” diyen, “işçilerin güvensiz davranışları”ndan dem vuran yetkililere, bütün bu iş cinayetlerinden onların bu çökmüş sistemlerinin sorumlu olduğunu her yerde en etkili şekilde vurgulamak ve kamusal bir sistemin yaratılması için haykırmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.

Bir işçinin daha iş cinayetine kurban gitmemesi için kamu otoritesini ve işverenleri bir kez daha uyarıyor ve iş cinayetlerinin önlenmesi için taleplerimizi bir kez daha haykırıyoruz:

  • İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmak her işçinin hakkıdır. İSG faaliyetlerinin sağlanması öncelikle devletin ve işverenin görev ve sorumlulukları arasındadır.
  • Kamu ve özel fark etmeksizin tüm işyerlerinde denetimler eksiksiz yapılmalıdır. İşçilerin sağlığı ve canı açısından tehlike arz eden durumlar karşısında caydırıcı idari para cezaları uygulanmalıdır.
  • İş kazaları sonucu yargılamalar taksir-bilinçli taksir çerçevesinde değerlendirmeden çıkarılmalı, cezaların caydırıcılığı artırılmalı, patronları ve failleri koruyan cezasızlık kültürünün önüne geçilmelidir.
  • Çalışma yaşamının düzenlenme aşamalarında, ÇSGB dışında, Sağlık Bakanlığı, üniversitelerin ilgili birimleri, sendikalar ve meslek örgütlerinin yer aldığı bağımsız, kamu yararına çalışan heyetler ve bilimsel kurullar oluşturulmalıdır.
  • Sendikalar, örgütlü olduğu ya da olmadığı işkolundaki tüm işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda denetim yapabilmeli, önerileri ve talepleri yetkili mercilerce dikkate alınmalıdır.
  • Esnek ve kuralsız çalışmayı, geçici iş ilişkisini, taşeronlaştırmayı yasal hale getiren, kıdem tazminatlarını, fazla mesai ücretlerini, sendikal hak ve yetkileri budayan, İSİG’i işveren yükümlülüğü olarak görmeyen, örgütlülük önüne engeller koyan tüm yasal düzenlemeler iptal edilmelidir.