T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafındanaçıklanan verilere göre Türkiye’nin 2022 yılındaki maden ihracatı, 2021 yılına göre %9 artarak 5.9 milyar dolardan 6.5 milyar dolara yükseldi. 

Aynı açıklamada, 2022 yılında maden ihracatında en büyük dolar girdisi 2.17 milyar dolarla metalik cevherler ve sırasıyla 2.10 milyar dolarla doğal taşlar ve 1.36 milyar dolarla endüstriyel mineraller yer aldı.

Bir yandan rekora koşan maden şirketlerinin karları, diğer yandan ücretleri ve hakları yerlerde sürünen maden işçileri…

Bakanlığın “Türkiye Yüzyılı Rekorlarla Başladı” güzellemesi bir tarafta dururken bu rekoru sağlayan maden işçilerinin ucuz ve güvenceden yoksun çoğunlukla taşeron işçi olarak açlık sınırlarında bir ücretle çalıştırılması bir başka Türkiye gerçeğini de gözler önüne seriyor.

Maden işçileri, insan onuruna yaraşır bir ücret ile işkolunun ağır, tehlikeli ve riskli işler olarak tanımlanmasını, hakkaniyetli bir kıdem hakkı, çalışma sürelerinin kısaltılmasını ve emekliliklerinde insanca yaşayabilecekleri bir gelecek talep etmektedir.

Bunun yolu ise örgütlenmek ve sendikalaşmaktır. Maden işçilerinin alınterleriyle yarattıkları yüksek karlılığın kendilerine de yansıması, haklarını savunabilecekleri sendikalarına üye olarak örgütlenip imzalayacakları toplu sözleşmeyle mümkündür.

DİSK/ Dev. Maden-Sen, insan onuruna yaraşır ücret ve sosyal hak ile insanca çalışılacak güvenceli koşullar için tüm kararlılığı ile mücadele etmeye devam etmektedir. 

DİSK/ Dev. Maden-Sen olarak maden işçilerinin insanca çalışıp yaşayacakları talepleri bir kez daha yineliyoruz:

  • Ücretler insanca yaşamaya yetecek hakkaniyetli bir düzeye yükseltilsin,
  • Artan rekor karlılık maden işçisinin ücretlerine yansıtılsın,
  • Ücretler enflasyona ezdirilmesin,  
  • Haftalık ve yıllık izinlerin, fazla mesai ve tatil günü çalışma ücretlerinin, sosyal hak ve tazminatların karşılığı tam ve zamanında verilsin,
  • Banka promosyonları işçilere ödensin,
  • İş cinayetlerine dönüşen iş kazalarının önlenmesi için denetimler ve alınması gereken tedbirler eksiksiz sağlansın,
  • İşçilerin sendikalaşma hakkına müdahaleden, sendika seçme tercihleri konularında yapılan baskı ve kısıtlamalardan vazgeçilsin.

Emeğinin ve ekmeğinin hakkını almak için DİSK/Dev.Maden-Sen saflarına!