Silopi Elektirik A.Ş. termik santralinde çalışan maden işçileri, 2. dönem toplu iş sözleşmelerinin sona ererek 01 Eylül 2023 itibarıyla başlayacak 3. dönem yeni toplu iş sözleşmesi öncesinde üyesi oldukları TÜRK-İŞ’e bağlı T. Maden İş’ten  27 Mayıs 2023’te topluca istifa ederek DİSK/Dev. Maden-Sen’e üye oldular.

İşçiler, T. Maden İş’in; geçmiş toplu iş sözleşmeleri kapalı kapılar arkasında haberleri olmadan imzaladığını, toplu iş sözleşmesi taslağının gizlenerek bilgi dahi verilmediğini, görüşlerine ve rızalarına başvurulmadığını ve dile getirdikleri taleplerinin de dikkate alınmadığını belirtip istifa etmişlerdi.

Üyelerimizin T. Maden İş’ten neden istifa ettiklerine ilişkin açıklaması:

T. Maden İş’ten topluca istifa eden işçiler, DİSK üyesi Dev. Maden-Sen’le ve HAK-İŞ’e bağlı Öz Maden-İş sendikası ile de bir araya gelerek görüşmüş ve tercihlerini oy birliği ile sendikamızdan yana kullanmışlardı.

DİSK/Dev. Maden- Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün’ün konuya ilişkin açıklaması:

Sendikal demokrasi ilkesinin gereği olarak beklentimiz; bu durumun kabullenilmesi, işçi iradesine, rızasına ve sendikal tercihine saygı duyulması ve de bunun gereğinin yapılmasıdır.

Yapılan ise bunun tam tersi, aymazlık, fırsatçılıktır hatta işçi düşmanlığıdır!

TÜRK-İŞ’e bağlı T. Maden İş’in işyerinde hiç üyesi kalmamışken, prosedüre sığınarak yetki başvurusu yapıp, işçiler adına toplu iş sözleşmesi girişiminde bulunması işçi iradesine düşmanlık değil de nedir?

Silopi Elektirik termik santrali maden işçileri,  özgür iradeleri ile tercih ettikleri sendikaları DİSK/Dev.Maden-Sen’e  sahip çıkarak kararlılıklarını dile getirmeye devam ediyorlar. Sendikamız Silopi Elektrik maden işçilerinin iradelerinin yok sayılarak gasp edilmeye çalışılmasına asla izin vermeyecektir.

“Gücümüz birliğimizden gelir” bilinciyle haksızlığa karşı kararlılıklarını mücadeleyle sürdüren Silopi Elektrik santral maden işçilerinin iradelerini korumak için başlattıkları mücadelerine ,emek ve demokrasi güçlerini ve dost kurumlarımızı destek vermeye çağırıyoruz.

İşyerinde hiç üyesi kalmayan TÜRK-İŞ’e bağlı T. Maden İş’in prosedüre sığınarak toplu iş sözleşmesi girişiminde bulunmasına Silopi Elektirik termik santral maden işçisi üyelerimizin tepki ve kınama mesajları:

Yaşasın Silopi Elektrik termik santral maden işçilerinin onurlu mücadelesi! Yaşasın İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışması!