Eti Bakır’da çalışan yüzlerce işçi, yıllardır haklarını savunmayan ve sendikal süreçlerde kendilerini yok sayan bir sendikadan istifa ederek DİSK/Dev. Maden-Sen’e üye olmuşlar ve bu bütünleşmeyi Mazıdağı’nda yapılan bir kitlesel katılımlı toplantıyla taçlandırmışlardı.

Eski sendika yıllardır işçilerin bu temel taleplerinin kazanılması için mücadele etmek yerine, işçilerden kesilen aidatlarla sürdürdüğü konforlu yaşantısı tehlikeye girince işçilerin başına adeta ceberrut bir işveren gibi uygulamaları tercih etmiştir. Öyle ki, işçilerin işinden olacağı korkusu yaratma çalışmasını işçi aileleri, hatırlı kişiler gibi çevrelerle güçlendirip, işçilerin iradesini ve tercihini değiştirme tuhaflığından medet umacak kadar sendikaya yakışmayacak işlerle uğraşmaktadır.

Bu kabul edilemez!

Bunun gereğini yaparak Mazıdağı Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduk.  Eti Bakır maden işçilerinin, özgür iradeleriyle karar verdikleri sendikal tercihlerinin baskı ve tehditle engellenemeyeceğini, buna izin vermeyeceğimizi kamuoyuyla paylaştık.

Sarı sendikaya karşı tutumumuz böyleyken, işletme içerisinde bu eski düzenin sürmesinden kişisel çıkarı olan kimi işveren temsilcilerinin işçinin sendikal tercihine yönelik kanun dışı müdahalelerine karşı hukuki girişimlerimizi başlatacağımızı bildiriyoruz. 

Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır A.Ş.  işvereninin birinci görevi, işçisinin Anayasal ve kanuni hakkı olan sendikal tercihine saygı duyulmasını, işyerinde işveren vekili sıfatını kullanan bazı kişiler tarafından kanunlar da ihlal edilerek sendikal ayrımcılık ve baskı yapılmasını engellemek, çalışanlarının haklı taleplerini karşılayarak işyerinde çalışma barışını ve huzurunu sağlamak olmalıdır. 

Bırakın işçi huzurlu bir şekilde işini yapsın, tercih ettiği sendikaya üye olsun.

Tüm bu yaşanılan ve halen devam ettirilmeye çalışılan hukuk ve kanun dışı davranış ve uygulamalardan vazgeçilmesini beklediğimizi bildiriyor, bu süregelen hukuksuzluğa geçit vermeyeceğimizi kamuoyuna ve ilgililere bir kez daha duyuruyoruz.

Yaşasın Mazıdağı Eti Bakır Maden İşçilerinin Haklı Mücadelesi!