Maden İşçisi, kapalı kapılar ardında imzalanan işçiyi satışa getiren toplu iş sözleşmelerine, sırça köşklerde işçi aidatı ile sürülen sefalara, önlenemeyen iş cinayetlerine ve geleceklerinin karartılmasına izin vermeyecektir!

Maden işçinin canına, alınterine, geleceğine çökme yetkisi

İşverenlerin maşası sendika olmuş bir sendika olarak yetkim var diye ortalıkta böbürlenmek yerine, 200 bini aşkın maden işçisinin her gün iş cinayetinde ölme tedirginliğini, meslek hastalığına yakalanma endişesini, işçinin sakat kalma riskini dert et kendine!

Soma’dan Ermenek’e, Şirvan’dan Amasra’ya uzanan ihmallerde, yanarak, boğularak, parçalanarak iş cinayetlerinde yitirdiğimiz işçi kardeşlerimizin kanında sorumluluğun var!

Senin o çok böbürlendiğin yetkinde, her eve kor ateş olarak düşen madenci kardeşlerimizin canının vebali var. İşverenlerin direktifiyle yetkili sendika olduğun için; mahkemelerde ağıt yakarak hak arayan madenci kardeşlerimizin ailelerinin, yetim kalan çocuklarının ve elini kolunu bağlayıp çaresiz bıraktığın madencilerin ahı var. İşte bundan dolayı bütün dünyada sizlere sarı sendika, yani işçiyi satan sendika diyorlar.

Yetkiymiş!

Maden işçisi, ilkel koşullarda canı pahasına çalışırken, açlık sınırının altında ücret ve karşılanmayan sosyal haklar ile geçim sıkıntısı çekerken, yetki almışsın ne yazar. Sen önce bunun hesabını ver!

Silopi’den Mazıdağı’na, Malatya Hekimhan’dan Soma’ya ve benzeri maden havza ve işyerlerinin her biri birbirinden beter mezarlığa çevirdiğiniz örneklerle dolu.

Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Şimdi gelelim yalanlarına, dolanlarına…

Bu yalanlarınıza; Kütahya’nın Gediz İlçesindeki Atılal Madencilik örgütlenme yönteminizi açık eden ekte sunduğumuz, yetki ve sözleşmeyi nasıl bir zemin üzerinden kotardığınızın ifşaası olan ‘anlaşma tutanağı’ en açık örnektir.. Diğer birçok işyerlerinde de benzerlerini yaptınız ve yapmaya devam etmek için çok heveslisiniz.

Gediz’de örneğini koyduğumuz kanunen de suç olan bu anlaşmayı yapan işveren vekilleri de elbette hapis cezası alacaktır. Bu marifetlerinizi gerektikçe, yeri ve zamanı her geldiğinde maden işçisinden yediğiniz her şamarı, uydurduğunuz her yalanı anlatmaya, işçi düşmanı karanlık dolaplarınızı teşhir etmeye devam edeceğiz.

Birleşe birleşe geliyoruz

Kapalı kapılar ardında çevirdiğiniz dolapları, madencilerin haklarını gasp eden toplu iş sözleşmelerine işçiler tüm baskılara direnerek, diz çökmeden sendikamıza topluca üye olmaya devam ediyorlar. O böbürlendiğiniz yetkiyi tuzla buz eden birlik, dayanışma ve mücadele ruhuyla birleşe birleşe geliyoruz. 

Bizde; söz de, karar da, yetki de, gelecek te maden işçisinde olacak!

Gümbür gümbür geliyoruz; ağır, tehlikeli ve riskli işkolunda olmanın sorumluluğuyla yaşanacak güzel günlerimiz için geliyoruz!

Yetkiyi işçiyi satmak için kullananlara geçit vermemek için geliyoruz!

Maden işçisi çaresiz de değil, sendikasız da değil!

Sözü, kararı, yetkiyi sendikasıyla birlikte büyüten, ölmeden, yaralanmadan ve meslek hastalığına yakalanmadan insanca yaşanacak, insanca çalışılacak güzel günleri var etmek için geliyoruz!

Yaşasın DİSK, Yaşasın Dev. Maden-Sen!

EK: Atılal Anlaşma Tutanağı;