Gün mücadele günüdür, gün direnme günüdür, gün kadınların günüdür. Bugün, 8 Mart dünya kadınlarının günüdür.

Kadın emeğinin ucuzlatılıp görünmez kılınması ile kadınların esnek ve güvencesiz çalıştırılmasının zemini daima hazır tutluyor. Ucuz işgücü deposu olarak görülen kadınlar, güvencesiz, sendikasız, esnek ve aynı işi yaptığı erkek işçilerden daha düşük ücretlerle çalışmaya zorlanmaktadır. Kadını düzenli, güvenceli işler yerine, anneliğe ve ev kadınlığına hapseden bu zihniyette karşı mücadeleyi bırakmayacağız.

Ayağımızın altındaki toprağın çekilmeye çalışılmasına, bizim adımıza, bizim adımızı anmadan çıkartılan yasalara karşı durmaya devam edeceğiz.

Mücadelemiz, kadınların kimlikleri ve bedenleri üzerinden yürütülen bu politikalara karşı eşitsizlikleri ortadan kaldıracak ve özgürlüğün yolunu açacaktır.

Biz DİSK/Dev.Maden Sen’li kadınlar olarak bugün de dün olduğu gibi kadınları yaşamın dışına itmeye çalışanlara karşı tekrar sözümüzü örgütlüyoruz;

 • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kadınlara resmi tatil ilan edilerek ücretli izin günü sayılmalıdır.
 • Başta cinsiyet ayrımcılığı olmak üzere her türlü ayrımcılığa son verilerek toplumsal cinsiyet eşitliği ön plana alınmalıdır.
 • İşyerinde ve yaşamın her alanında kadına yönelik  taciz ve mobbingin son bulması için düzenlemeler yapılmalıdır.
 • Toplumsal cinsiyet temelli suçlarda, kadın cinayetlerinde cinsiyetçi iyi hal, tahrik indirimi gibi uygulamalardan vazgeçilmelidir.
 • Sendikalaşma ve örgütlenme önünde her türlü yasal ve fiili engeller kaldırılmalıdır.
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında toplumsal cinsiyet temelli bir bakışın sağlanması için düzenlemeler yapılmalıdır.
 • Kadın emeği üzerindeki sömürüye son verilerek niteliksiz istihdam ortadan kaldırılmalıdır.
 • Eşit işe eşit ücret verilmeli, yetki ve karar mekanizmalarında eşit temsiliyetin hayata geçirilmesi sağlanmalıdır.
 • Kadının iş yaşamında varlığını sürdürebilmesi için yaşlı, hasta ve engelli bakımı kamusal bir hizmet olarak sunulmalı, kreş ve bakım evleri açılmalıdır.
 • Kadından yana olan tüm uluslararası sözleşmeler tanınmalı; İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa etkin bir biçimde uygulanmalı, ILO’nun 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi onaylanmalıdır.
 • Tüm kadınlara çalışma süresine ve prime bağlı olmayan işsizlik maaşı ve prim ödemesi yapılmalı ve sağlık güvencesi sağlanmalıdır.
 • Kadınların çifte mesaisi (ev-iş) gözönüne alınarak erken emeklilik ve yıpranma payı uygulamaları sosyal güvenlik sistemine dahil edilmelidir.
 • Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda, asgari ücretli işçilerin temsili sağlanmalı ve birisi işçi olmak üzere en az üç kadın temsilci bulunmalıdır.

Yaşasın Kadın Dayanışması

Yaşasın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü